PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Interkulturní komunikace - OPBG2G138B
Anglický název: Intercultural Communication
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (28.09.2019)
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky komunikace s důrazem na komunikaci interkulturní. Soudobé evropské integrační procesy s sebou přinášejí změny, které musí nalézat svůj odraz i ve výchovně vzdělávacím procesu. Posluchači se seznamují se základními principy fungování interkulturní komunikace, a to i na základě analýzy textů a videonahrávek s příklady interkulturních komunikačních situací.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (28.09.2019)

HERINGER, H.J. Interkulturelle Kommunikation. Tübingen: A. Francke Verlag, 2004
WILLENSEN, R. Deutschlandreise. 6. Aufl. Frankfurt am Main: Eichborn, 2004.
PEASE, A., PEASE, B. Der tote Fisch in der Hand und andere Geheimnisse der Körpersprache. Ulm: Ullstein, 2003.
WEBER, H. Interkulturelle Kommunikation und Landeskunde. In: Landeskunde im Fremdsprachenunterricht. Kultur und Kommunikation als didaktisches Konzept. München: Kösel Verlag, 1976, s. 215-224.
VOLKMANN, L., STIERSTORFER, K., GEHRING, W. (Hrsg.) Interkulturelle Kompetenz. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2002.
VOLLMER, H.J. Diskuslernen und interkulturelle Kommunikationsfähigkeit. Der Beitrag der Pragmalinguistik und der Diskursanalyse zu einem erweiterten Sprachlernkonzept. In BREDELLA, L. (Hrsg.) Verstehen und Verständigung durch Sprachenlernen. Bochum: Brockmeyer, 1995.
TRAD, A.R. Tabuthemen in der interkulturellen Kommunikation. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2001.
MÜLLER, B.D. Interkulturelle Kommunikation und Fremdsprachendidaktik. Koblenz: Universität Koblenz, 1999.
KRUMM, H.J. Interkulturelles Lernen und interkulturelle Kommunikation. In: Handbuch Fremdsprachenunterricht. Bausch, Christ, Krumm (Hrsg.), Tübingen: A. Francke Verlag, 1995.
FEIGS, W. Interkulturelle Kommunikation und Landeskunde. In: Deutsch als Fremdsprache, 1993, Jg. 30, Heft 2, s. 78-79.
DONEC, P. Verfremdung in der interkulturellen Kommunikation. In: Deutsch als Fremdsprache, 1994, Jg. 31, Heft 4, s. 221-226
BOLOGNINI, C.Z. Historie und Ideologie in interkultureller Kommunikation. In: Deutsch als Fremdsprache, 2001, Jg. 38, Heft 1, s. 48-49. 

ERLL, A., GYMNICH, M. Interkulturelle Kompetenzen. Erfolgreich kommunizieren zwischen den Kulturen. Stuttgart: Klett Lerntraining, 2013. ISBN 978-3-12-940012-8.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (28.09.2019)

Obsah kurzu tvoří následující témata:

1. Pojem komunikace a interkulturní komunikace.

2. Verbální a neverbální komunikace.

3. Vzájemný vztah jazyka a kultury.

4. Kulturní standardy a stereotypy. 

5. Tabu-témata.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (28.09.2019)
Požadavky k zápočtu:
  • aktivní účast
  • plnění průběžných úkolů
  • závěrečná prezentace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK