PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Problémy současného jazyka II - OPBG2G137B
Anglický název: Problems of Contemporary German Language II
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 27 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Vyučující: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann
Anotace -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (01.10.2019)
o úvodní diskusi o jazyce a komunikaci se tento seminář bude zabývat aktuálními a kontroverzními aspekty moderního němčiny. Hlavním tématem semináře je komunikace v aktuálních textech a diskurzech. To zahrnuje otázky týkající se jazyka a komunikace v politice, ve společnosti i v nových médiích. V době, kdy nová média mění jazykové a komunikační chování, je obzvláště nutné, aby byla provedena jazyková reflexe této proměny a aby se odrážela i v pedagogice. Diskuse bude probíhat nad texty o nových médiích, nenávistných projevech, šikaně, fakenews a shitstorms.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (30.09.2019)

Burger, Harald (1995): Konversationelle Gewalt in Fernsehgesprächen. In: Paul Hugger/Ulrich Stadler (Hgg.): Gewalt. Kulturelle Formen in Geschichte und Gegenwart. Zürich.

Burger, Harald (42014): Mediensprache. Eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien. Berlin: de Gruyter.

Butler, Judith (2006): Haß spricht. Zur Politik des Performativen. Frankfurt a. M.

Goffman, Erving (2003): Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Sonderausg. Frankfurt a. M. (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 140).

Goffman, Erving (72005): Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation. Übers. von Renate Bergsträsser/Sabine Bosse. Frankfurt a. M. (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 594).

Lobenstein-Reichmann, Anja (2009): Stigma – Semiotik der Diskriminierung. In: Wolf-Andreas Liebert/Horst Schwinn (Hgg.): Mit Bezug auf Sprache. Festschrift für Rainer Wimmer. Tübingen (Studien zur deutschen Sprache 49), 249–271.

Medienpädagogik, in: Handbuch Medienwissenschaft. Hg. v. Jens Schröter. Stuttgart u.a.: Metzler 2014, S. 497-502.

Pörksen, Bernhard (2005): Die Konstruktion von Feindbildern. Zum Sprachgebrauch in neonazistischen Medien. 2., erw. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Erregungskampagnen in Politik und Wirtschaft. Digitale  Öffentlichkeit  zwischen Candy- und Shitstorms. Hrsg.: Christoph Bieber, Constantin Härthe und Caja Thimm. https://www.bapp-bonn.de/medien/downloads/publikation_forschungsergebnisse/erregungskampagnen_in_politik_und_wirtschaft-final.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (01.10.2019)

-jazyk a komunikace

-moderní média

-komunikační chování

-fake news, hate speech, shitstorms

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (01.10.2019)

aktivní účast

prezentace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK