PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Dílo J. W. Goetha a Fr. Schillera - OPBG2G135B
Anglický název: Works of Goethe and Schiller
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (30.01.2022)
Cílem předmětu je poznávání a estetické osvojování literárních děl J. W. Goetha a F. Schillera, jakož i kulturního a literárního prostředí, v němž uvedení autoři působili. Rozvíjení komunikativních dovedností ve vztahu k literárním a kulturním tématům. Obsah předmětu tvoří analýza a interpretace vybraných básnických, prozaických a dramatických děl uvedených autorů podle Seznamu doporučené četby nebo zájmu účastníků kurzu, např. z díla Johanna Wolfganga von Goetha: román Die Leiden des jungen Werthers, drama Faust (1. díl), výběr z lyrické tvorby. Z díla Friedricha Schillera např. drama Kabale und Liebe a vybrané balady. Zohledněny budou také texty teoretického charakteru.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (30.01.2022)
Cílem předmětu je poznávání a estetické osvojování literárních děl J. W. Goetha a Fr. Schillera, jakož i kulturního a literárního prostředí, v němž uvedení autoři působili.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (30.01.2022)

1. BORRIES, E. und E. von. Deutsche Literaturgeschichte: Bd.2 Aufklärung und Empfindsamkeit / Sturm und Drang. München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1991. ISBN 978-3-423-03342-8.

2. BORRIES, E. und E. von. Deutsche Literaturgeschichte: Bd.3 Die Weimarer Klassik / Goethes Spätwerk. München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1991 (5. Auflage). ISBN 978-3-423-03343-5.

3. ROTHMANN, K. Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart : Philipp Reclam jun. 18. (erweiterte Ausgabe), 2003. ISBN 3-15-010525-0.

4. SORENSEN, B. A. Geschichte der deutschen Literatur. Bd. I : vom Mittelalter bis zur Romantik. München : C. H. Verlagsbuchhandlung, 1997. ISBN 3-406-42016-8.

5. GLOSÍKOVÁ, V., TVRDÍK, M. Slovník německy píšících spisovatelů. Německo. Praha: LIBRI, 2018. ISBN: 978-80-7277-560-6.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (03.02.2020)

 

1. Einführung in die Epochen, Kontextualisierung

2. Biographische Aspekte

*. J. W. v. Goethe: Sesenheimer Lieder

* J. W. v. Goethe: Balladen

* J. W. v. Goethe: Die Leiden des jungen Werther

* F. Schiller: Balladen

* F. Schiller: Die Räuber

* F. Schiller: Kabale und Liebe

* J. W. v. Goethe: Faust I.

* Zusammenfassung

Podmínky zakončení předmětu - němčina
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (30.01.2022)

Aktivní účast v semináři ( účast minimálně 80% ), připravené interpretace vybraných lit. textů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK