PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z překladatelské praxe odborného stylu - OPBG2G134B
Anglický název: Chapters from Translating Technical Language
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 19 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)
Obsahem kurzu jsou drobné překlady především z němčiny do češtiny a částečně z češtiny do němčiny na příkladu textů z různých stylových typů souvisejících z filologickými disciplínami a sekundárně se zaměřením na učitelství. Po obsahové stránce se bude jednat o především o překlad věcně zaměřených textů využitelných ve vyučování němčině jako cizímu jazyku - např. průvodcovských textů, divadelních programů apod. Studující si zároveň vyzkouší překládání mluveného projevu, v němž bude procvičován jak konsekutivní, tak simult. překlad. Cvičení se zaměří také na překlad s vyhledáváním klíčových informací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

Cílem předmětu je prohloubit jazykové kompetence týkající se komparace jazykových systému, využití jejich zvláštností v překladu.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a63b814d3575b4ccb8c738b53d5c70369%40thread.tacv2/conversations?groupId=8cd25ba2-d0f0-43c0-aa87-8e1d4cae987c&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

Jiří Levý: Umění překladu. Praha: Apostrof 2013.

Werner Koller: Einführung in die Übersetzungwissenschaft. Stuttgart, UTB Verlag, 2011.

Mary Snell-Hornby; Hans. G. Honig; Paul Kußmaul; Peter A. Smitt (Hrsg.): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2006.

Holger Siever: Überstzungswissenschaft (bachelor-wissen). Tübingen: Narr France Atempo, 2015.

Umberto Eco: Quasi dasselbe mit anderen Worten: Über das Übersezen. München: dtv Verlagsgesellschaft, 2009.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

Problémové okruhy

1. Organizační pokyny.

2 - 3. Překlad viděného vs. viděného a slyšeného.

4. - 5. Problematika zpětného překladu na příkladu anotací.

6 - 7. Překlad jako součást kogniticních reálií (cestovní průvodce) /překlad hesla lingvistického slovníku

7. - 8. Překlad jako součást interkulturních reálií zaměřených na literaturu (překlady divadelních programů) / předklad frasologismů - rčení

9. - 10. Literatura - pokus o překlad uměleckého textu

11. Simun. a konsek. překládání

12. Uzavření kurzu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

75% docházka, aktivní účast, průběžné plnění úkolů vyplývající z překladů.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

Materiály ke kurzu jsou dostupné pod: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8598

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK