PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Problémy současného jazyka I - OPBG2G133B
Anglický název: Problems of modern German language I
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Vyučující: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann
Anotace -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (04.02.2020)
Po úvodní diskusi o vztahu jazyka a komunikace se bude kurz soustředit na aspekty současného němčiny. Na jedné straně bude diskutována inherentní mnohojazyčnost německého jazyka: geografické, sociologické, historické a situační jazykové rozmanitosti jsou výzvou pro rodilé mluvčí i pro cizince. Na příkladu jednotlivých textů budou diskutovány aspekty jako oralita a psaná forma, dialekt, hovorový a standardní jazyk, jazyk mládeže a genderu a technický jazyk. Na druhé straně se bude kurz zabývat kontaktní lingvistiku a sporem, zda užívání anglicismů ohrožuje německý jazyk nebo ne.
Literatura -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (03.02.2020)

Dürscheid, Christa (2016): Einführung in die Schriftlinguistik. Mit einem Kapitel zur Typographie von Jürgen Spitzmüller. 5., korrigierte und aktualisierte Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Felder, Ekkehard (2016): Einführung in die Varietätenlinguistik. Darmstadt: WBG.

Löffler, Heinrich (52016): Germanistische Soziolinguistik. Berlin: Schmidt.

Koch, Peter /Oesterreicher, Wulf (1994): Schriftlichkeit und Sprache. – In: Hartmut Günther, Otto Ludwig (Hgg.): Schrift und Schriftlichkeit/Writing and Its Use. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung Halbbd.1. Berlin, New York: de Gruyter (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 10.1) S. 587-604.

<http://www.ids-mannheim.de>

Belica, Cyril: Kookkurrenzdatenbank CCDB. Eine korpuslinguistische Denk- und Experimentierplattform für die Erforschung und theoretische Begründung von systemisch-strukturellen Eigenschaften von Kohäsionsrelationen zwischen den Konstituenten des Sprachgebrauchs. ? 2001-2007 Institut für Deutsche Sprache, Mannheim.

COSMAS II (2008): Corpus Search, Management and Analysis System (Version 3.9). <http://www.ids-mannheim.de/cosmas2>

DeReKo (2009a): Deutsches Referenzkorpus / Archiv der Korpora geschriebener Gegenwartssprache 2009-I, Institut für Deutsche Sprache, Release vom 28.02.2009. <http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/archiv.html>mannheim.de/kl/projekte/korpora/archiv.html <http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/archiv.html>
 und Unterlagen im Moodle

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (18.05.2019)

Oralita a gramotnost

- Dialekty

- Hovorový a standardní jazyk

- Inherentní mnohojazyčnost německého jazyka

- Jazyk mládeže, gender, odborný jazyk

- Kontaktní lingvistika

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (18.05.2019)

- aktivní účast

- prezentace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK