PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Konverzační trénink III - OPBG2G130B
Anglický název: Conversational Training III
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 33 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Christiane Poimer, Mag. phil.
Vyučující: MA Clemens Kafka, BA, M.A.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (21.09.2021)
Němčina má díky svému pluricentrickému charakteru velké množství regionálních zvláštností, které se projevují především v mluveném jazyce. V tomto kurzu se studenti zabývají různými sociálními a regionálními situacemi a analyzují používání jazyka. Studenti budou pracovat s psanými texty, audio a video daty. Při skupinové práci se studenti mohou podrobněji zabývat konkrétním tématem.
Deskriptory - němčina
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (23.09.2021)

x

Literatura - němčina
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (21.09.2021)

Materialien

Die Texte werden im Vorfeld per E-Mail an die Studierenden ausgeschickt. Es werden keine Kopien ausgegeben.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (21.09.2021)

Stundentafel

Datum

Inhalte

Bemerkungen

15.10.

Einführung – Printmedien und Onlinenews

Vorbereitung:

·         Zeitungsartikel lesen

22.10.

Dialekt und Alltagssprache (Erziehungswesen!)

Vorbereitung:

·         Textgrundlage lesen

·         Fragen erarbeiten

29.10.

Soziale Medien

Vorbereitung:

·         Textgrundlage

5.11.

Die Sache mit dem „Duzen“ und „Siezen“

Vorbereitung:

·         Situationsvergleich Deutsch/Tschechisch

12.11.

Politische Sprache (Werbung)

Vorbereitung:

·         Werbeanalyse

19.11.

Politische Sprache (Reden und Diskussionen)

Vorbereitung:

·         Video-/Textgrundlage

26.11.

Umwelt

Vorbereitung:

·         Video

3.12.

Sprachliche Unterschiede in sozialen Kontexten

Vorbereitung:

·         Textgrundlage

·         Fragen erarbeiten

17.12.

Gruppenpräsentationen

Vorbereitung:

·         Präsentation

7.1.

Gruppenpräsentationen und Abschluss

Vorbereitung:

·         Präsentation

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (21.09.2021)

Podmínky pro udělení zápočtu:

- přítomnost a aktivní účast
- zpracování a prezentace projektu
- (závěrečný ústní pohovor)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK