PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Projekty k reáliím německy mluvících zemí II - OPBG2G129B
Anglický název: Project Culture of German-speaking Countries II
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 22 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (30.01.2021)
Cílem předmětu je prohloubení znalostí komunikativního, interkulturního a především kognitivního pojetí reálií německy mluvících zemí v návaznosti na přednášku Reálie německy mluvících zemí. Obsahem předmětu je práce studentů na projektech zaměřených na zvolené téma z oblasti reálií Švýcarska a Rakouska. Témata představují především jednotlivé spolkové země a kantony a další specifické oblasti německy mluvících zemí.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (18.02.2021)

Výuka bude probíhat distančně v době standardního rozvrhu (pondělí od 13:30 do 14:15) on-line v MS Teams na odkazu:

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Obecn%C3%A9?threadId=19%3A09c1f70da02a43a1928bba2fff9802c0%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252FProjektykrelimnmeckymluvcchzemIILS20202021%252FSdilene%2520dokumenty%252FGeneral

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (30.01.2021)

BAYERLEIN, Oliver. Landeskunde aktiv, Praktische Orientierungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ismaning: Hueber, 2013. ISBN978-3-19-181741-1.

KLEINDEL, Walter. Österreich. Zahlen Daten Fakten. 5. Aufl., bearb. v. Isabella Ackerl und Günter Kodek. Salzburg: A&M Verlag, 2004. ISBN 3-902397-49-7.

Österreich. Tatsachen und Zahlen. Wien: Bundespressedienst, 2010.

CAMARTIN, Iso. Schweiz (Reihe Die Deutschen und ihre Nachbarn). München: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-3-406-57856-4.

Schweizer Brevier 2009/2010: Die Schweiz in ihrer Vielfalt. Natur, Bevölkerung, Staat, Wirtschaft, Kultur. Hallwag Kümmerly & Frey, 2009. ISBN 978-3-259-05531-2.

Aktuální materiály z médií.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (30.01.2021)

1. Organisatorisches (22.2.2021)

2. Österreich I: Niederösterreich, Burgenland (1.3.2021)

3. Österreich II: Oberösterreich, Steiermark (8.3.2021)

4. Österreich III: Kärntern, Salzburg (15.3.2021)

5. Österreich IV:  Tirol, Vorarlberg (22.3.2021)

6. Österreich V: Wien (29.3.2021)

7. Schweiz I: Zentralschweiz (12.4.2021)

8. Schweiz II: Südschweiz (19.4.2021)

9. Schweiz III: Ostschweiz (26.4.2021)

10. Schweiz IV: Westschweiz (3.5.2021)

11. Wiederholung (10.5.2021)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (30.01.2021)

Podmínky k zápočtu:

- prezentace projektu

- aktivní práce v seminářích (účast 80 %)

- závěrečné opakování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK