PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Dějiny německy mluvících zemí (od 1900 do současnosti) - OPBG2G128B
Anglický název: History of German Speaking Countries (from 1900 onwards)
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 47 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (01.02.2021)
Cílem kursu je seznámit studenty s hlavními milníky v dějinách německy mluvících zemí posledních dvou století a poskytnout jim širší vhled do dějinných souvislostí jednotlivých historických etap. Obsahem této části kursu jsou především novodobé dějiny Německa (od Výmarské republiky po současnost), ale pozornost je věnována i dějinám Rakouska, Švýcarska a českých zemí, pokud souvisejí s obecnými dějinami německy mluvících oblastí. Kurs bude probíhat s největší pravděpodobností distanční formou přes MS Teams.
Deskriptory
Poslední úprava: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (21.02.2021)

Kurz proběhne v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac79d8ebdd0194240b422ec8198a69237%40thread.tacv2/conversations?groupId=fd54cc9c-95cf-46bf-8011-b4554cfe6f79&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (20.12.2017)

1. MÜLLER, H. M.: Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 20042. (V českém vydání: Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny, 1996)

2. MAI, M.: Deutsche Geschichte. Basel: Beltz, 1999

3. CONTZE, W.; HENSCHEL, V.: Deutsche Geschichte: Epochen und Daten. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 19966

4. ZÖLLNER, E.: Geschichte Österreichs. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 1990

5. VEBER, V.; HLAVÁČEK, I. et. al.: Dějiny Rakouska. Praha: Lidové noviny, 2002 

6. FAHRNI, D.: Schweizer Geschichte. Zürich: Pro Helvetia, 19967

7. WEBER, H.: Geschichte der DDR. München: dtv, 1999. (V českém vydání: Dějiny NDR. Praha: Lidové noviny, 2003)

8. HILGEMANN, W.; KINDER, H.: dtv-Atlas zur Weltgeschichte. München: dtv, 200034. (V českém vydání: Encyklopedický atlas světových dějin. Praha: Lidové noviny, 1998)

9. Údaje z dalších encyklopedií a příruček.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (01.02.2021)

 

-          Poválečné Německo (1945 - 1949);

-          Německá spolková republika (1968 – 1990);

-          Německá demokratická republika (1949 – 1990);

-          Sjednocené Německo od 1990;

-          Rakouské císařství (1804 – 1867);

-          Rakousko-Uhersko (1867 – 1918);

-          První rakouská republika (1918 – 1938);

-          Druhá rakouská republika (1945 – dosud);

-          Švýcarská specifika: dějiny konfederace od zániku Helvétské republiky do 1945;

-          Dějiny Švýcarska po 1945.

V rámci kursu může během přednášky proběhnout diskuse o jednotlivých epochách.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (20.12.2017)

Zápočet je udělen za aktivní účast.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK