PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Seminář k dějinám německy mluvících zemí (19. stol.) - OPBG2G126B
Anglický název: History Seminar of German-speaking Countries
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a950005bda84b4210820d17ceb95be084%40thread.tacv2/conversations?groupId=595112c6-db74-429a-8c6e-4eeba466aaad&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (15.09.2019)
Kurs seznamuje studenty s hlavními historickými událostmi v německy mluvících zemí v posledních dvou stoletích a snaží se jim zprostředkovat širší vhled do dějinných souvislostí jednotlivých historických etap. Součástí kursu je i krátký úvod do historie Svaté říše římské německého národa, která byla Napoleonem zrušena v roce 1806, kdy začíná vlastní obsah kursu. Jeho obsahem jsou sice především dějiny Německa, pozornost je však věnována i dějinám Rakouska, Švýcarska a českých zemí, jejichž historie souvisí s obecnými dějinami německy mluvících oblastí Evropy.
Deskriptory
Poslední úprava: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (06.10.2020)

Kurz se bude po nezbytně nutnou dobu konat v MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af82afdfcbb3b4fa7915e249b81ac122a%40thread.tacv2/conversations?groupId=a680a03d-ffac-4821-aaa7-9f3fb5880ad7&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Kód týmu: 2o0dh2c

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (15.09.2019)

1. MÜLLER, H. M.: Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 20042. (V českém vydání: Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny, 1996)

2. MAI, M.: Deutsche Geschichte. Basel: Beltz, 1999

3. CONTZE, W.; HENSCHEL, V.: Deutsche Geschichte: Epochen und Daten. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 19966

4. ZÖLLNER, E.: Geschichte Österreichs. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 1990

5. VEBER, V.; HLAVÁČEK, I. et. al.: Dějiny Rakouska. Praha: Lidové noviny, 2002 

6. FAHRNI, D.: Schweizer Geschichte. Zürich: Pro Helvetia, 19967

7. WEBER, H.: Geschichte der DDR. München: dtv, 1999. (V českém vydání: Dějiny NDR. Praha: Lidové noviny, 2003)

8. HILGEMANN, W.; KINDER, H.: dtv-Atlas zur Weltgeschichte. München: dtv, 200034. (V českém vydání: Encyklopedický atlas světových dějin. Praha: Lidové noviny, 1998)

9. Údaje z obecných encyklopedií a příruček.

Požadavky ke zkoušce - němčina
Poslední úprava: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (15.09.2019)

Zápočet za aktivní účast v semináři.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (06.10.2019)

-          Úvod do problematiky: průběh dvou století německých dějin v datech;

-          Od zániku Svaté říše římské do měšťanské revoluce 1848, Německý spolek;

-          Od roku 1848 do vzniku Německého císařství 1871;

-          Od vzniku sjednoceného Německa do konce Bismarckovy éry (1871-1890);

-          Vilémovské Německo (1890-1914);

-          První světová válka (1914-1918);

-          Rakouské císařství a kancléř Metternich, Vídeňský kongres;

-          Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a česká otázka;

-          Mnohonárodnostní monarchie do roku 1918; 

-          Zánik Rakouska-Uherska a nástupnické státy;

-          Švýcarská specifika: dějiny konfederace od Třicetileté války do Helvétské republiky;

-          Švýcarsko po roce 1815 do první světové války;

V rámci kursu probíhají diskuse o jednotlivých epochách (i s pomocí krátkých úryvků z textů, které budou v časovém předstihu nominovány).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK