PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Projekty k reáliím německy mluvících zemí I - OPBG2G125B
Anglický název: Project Culture of German-speaking Countries I
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (10.09.2017)
Cílem předmětu je prohloubení znalostí komunikativního, interkulturního a především kognitivního pojetí reálií německy mluvících zemí v návaznosti na přednášku Reálie německy mluvících zemí. Obsahem kurzu je práce posluchačů na projektech zaměřených na zvolené téma z oblasti reálií Německa a jejich prezentace. Témata představují jednotlivé spolkové země a další tematické celky, jako např. významné osobnosti politického, společenského, kulturního a vědeckého života.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (03.10.2020)

Výuka semináře bude do odvolání probíhat distančně on-line v MS Teams v době standardního rozvrhu na odkazu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a414ff3e8af8841438560420103d3fa73%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=8ad8188a-4c11-4f59-a164-11d892f9ae27&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

kód: 89reowa

Pro každý seminář je vhodné si připravit mapu Německa.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (13.09.2020)

Doporučená literatura:

Homolková, B. Reálie německy mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1997 a další vydání.

BEZA, S. Podrobné reálie německy mluvících zemí. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998.

KOCH, L. Landeskunde - deutschsprachige Länder. Deutschland+ Begleitband. Anregungen - Arbeitsformen - Merkblätter. Regensburg: Wolf Verlag, 1999.

Tatsachen über Deutschland.  Website: (www .tatsachen-ueber-deutschland.de/de)

tisk, internet

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (13.09.2020)

Organisatorisches. Landkarte (5.10.)

Bayern (12.10.)

Baden-Württemberg, Brandenburg (19.10.)

Bremen, Hamburg (26.10.)

Hessen, Mecklemburg-Vorpommern (2.11.)

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen (9.11.)

Rheinland-Pfalz, Saarland (16.11.)

Sachsen, Sachsen-Anhalt (23.11.)

Schleswig-Holstein, Thüringen (30.11.)

Berlin (7.12., 14.12., 21.12.)

Wiederholung (4.1.)

V případě nařízení distanční výuky bude probíhat on-line výuka přes MS-Teams.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (13.09.2020)

Požadavky k zápočtu:

- aktivní účast na semináři (80 %)

- prezentace projektu 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK