PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Úvod do didaktiky NJ II - OPBG2G122A
Anglický název: Introduction to Didactics of German II
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 42 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Dagmar Švermová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (22.01.2023)
Cílem předmětu je v návaznosti na Úvod do didaktiky NJ I prohlubovat teoretické a především praktické dovednosti studentů ve výuce cizího jazyka. Studenti se seznámí se základními výukovými materiály pro ZŠ a SŠ na současném trhu a po absolvování předmětu dokáží kriticky hodnotit výukové materiály z hlediska požadavků kurikulí a z hlediska možností jejich použití v praxi. Předvádějí a analyzují krátké komunikativní činnosti, rozebírají videozáznamy vyučovacích hodin a užívají přitom již získanou základní lingvodidaktickou terminologii. Učí se volit vhodné organizační formy vyučování, pracovat s učebnicemi a učebními pomůckami, zařazovat do výuky didaktické jazykové hry. Obsahem předmětu jsou témata: Výukové materiály vhodné pro NJ. Jazykové učebnicové soubory a jejich analýza. Organizační formy práce. Typologie cvičení. Didaktické jazykové hry. Projektové vyučování.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (22.01.2023)

Základní literatura:

RAMPILLON, U. Lernen leichter machen. München : Hueber, 1999. ISBN 3-19-001574-0.

WEIGMANN, J. Unterrichtsmodelle für DaF. München : Hueber, 1999. ISBN 3-19-001493-0.

WICKE, R.E. Handeln und Sprechen im Deutschunterricht. Ismaning: Verlag für Deutsch, 1995. ISBN 3-88532-693-0.

WICKE, R. E. Aktive Schüler lernen besser: Ein Handbuch aus der Praxis für die Praxis. 1. Aufl. München: Verlag Klett Edition Deutsch, 1993. ISBN 3-12-675375-2.

DAUVILLIER, CHr., LÉVY-HILLERICH, D. Spiele im Deutschunterricht. Fernstudieneinheit 28. München: Goethe-Institut, Langenscheidt, 2004. ISBN 978-3468-49646-2.

Doporučená literatura:

HENRICI, G., RIEMER, C. Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. 3. unveränderte Aufl. Band 1, 2. Hohengehren: Schneider Verlag, 2001. ISBN 3-87116-796-7, 3-87116-797-5.

HLADÍK, P. 111 her pro atraktivní výuku němčiny. Praha: Grada, Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5211-2.

EMMERICH, S., COLOMBO, F. Deutsch lernen mit Spielen und Rätzeln. (Grundstufe). Recanati: ELI, 2002. ISBN 978-88-8148-823-0.

MÜLLER, K. Deutsch lernen mit Spielen und Rätzeln. (Untere Mittelstufe). Recanati: ELI, 2003. ISBN 88-536-0004-7.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (22.01.2023)

Obsahem předmětu jsou témata:

Výukové materiály vhodné pro NJ.

Jazykové učebnicové soubory a jejich analýza.

Organizační formy práce.

Typologie cvičení.

Didaktické jazykové hry.

Projektové vyučování.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (22.01.2023)

Podmínky k zápočtu:

- aktivní účast na semináři (80 %)

- průběžné plnění úkolů

- vypracování projektu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK