PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Literatura IV (1780-1925) - OPBG2G121A
Anglický název: Literature IV (1880-1925)
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 43 / 43 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBG2G118A
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (29.01.2023)
Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými díly německy psané literatury z období od naturalismu k expresionismu. Důraz se klade na literárněestetické a kulturněhistorické aspekty probíraných děl. Obsah přednášky: Naturalismus jako první moderní směr - program a umělecká teorie, umělecká sdružení a časopisy; próza (Holz, Schlaf), naturalistické drama (Hauptmann). Umělecké směry na přelomu století: impresionismus, secese, novoromantika, symbolismus, "Heimatkunst". Próza na přelomu století: Heinrich Mann, Thomas Mann, Robert Musil, Robert Walser, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, Hugo von Hofmannsthal. Drama na přelomu století: Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Frank Wedekind. Lyrika: Hofmannsthal, George, Rilke, Morgenstern. Expresionismus: předpoklady a základní rysy; drama: G.Kaiser, Hasenclever; lyrika: Georg Trakl, Georg Heym, Gottfried Benn, Franz Werfel, Else Lasker-Schüler, próza: Franz Werfel, Alfred Döblin, Carl Einstein;
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (01.02.2021)

Požadavky: Aktivní účast na seminářích. 
 
Požadavky k ústní zkoušce: Dobrá orientace v německy psané literatuře od naturalismu až do expresionismu (včetně). Obecné vývojové principy, žánry, témata, představitelé, díla. Nedílnou součástí zkoušky je diskuze o vlastní četbě. U zkoušky je tudíž nutné předložit seznam přečtených knih.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (26.01.2023)

xx

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (01.02.2021)

1. SCHORSKE, C. E. Vídeň na přelomu století. Brno : Barrister & Principal, 2000. ISBN 80-85947-58-7.

2. JAUSS, H.R. Literaturgeschichte als Provokation der Literaturgeschichte (1970). In Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart. Stuttgart : Reclam, 1996, S. 41-55. ISBN 3-15-009414-

3. GRAEVENITZ, G. v. (Hrsg.) Konzepte der Moderne. Stuttgart : Metzler, 1999. ISBN 3-476-01684-6.

4. PIECHOTTA, H.J.; ROTHEMANN, S. (Hrsg.) Die Literarische Moderne in Europa I-III, Opladen : Westdeutscher Verlag, 1994. ISBN 3-5311251335.

5. BRAUNGART, W.; FUCHS, G.; KOCH, M. (Hrsg.) Ästhetische und religiöse Erfahrungen der Jahrhundertwenden II : um 1900. Paderborn : Schöningh, 1998. ISBN 3- 506-72200-2.

6. BERMAN, A. Preface to Modernism. Urbana : Univ. of Illinois Press, 1994. ISBN 0252063910.

7. MÖLK, U. (Hrsg.) Europäische Jahrhundertwende: Wissenschaften, Literatur und Kunst um 1900. Göttingen : Wallstein, 1999. ISBN 389244318.

8. GRIMMINGER, R.; MURAŠOV, J.; STÜCKRATH, J. (Hg.) Literarische Moderne : Europäische Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1995. ISBN 3499555530.

9. LEISS, I.; STADLER, H. Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 8 : Wege in die Moderne 1890-1918. München : dtv, 2004. ISBN 3423033487.

10. SCHUTTE. J. - SPRENGEL, P.(Hrsg.). Die Berliner Moderne 1885-1914. Stuttgart : Reclam, 2002. ISBN 3150083591.

11. WUNBERG, G. (Hrsg.). Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890-1910. Stuttgart : Reclam, 2000. ISBN 3150077427.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (23.01.2023)

Sylabus pro přednášku:

Moderne in der deutschsprachigen Literaturentwicklung; Kontext, Entstehungsbedingungen, gesellschaftliche und politische Grundlagen; Begriff der Moderne;

Naturalismus

Impressionismus

Symbolismus; Krise der Sprache

Wiener Moderne

Jugendstil; Neuromantik

Heimatliteratur und Heimatkunst

Deutsche Romane um die Jahrhundertwende

Expressionismus (Lyrik, Drama, Prosa)

Sylabus pro seminář:

1.

 

Einleitung

Lyrik – Auswahl (Kopien erhalten alle im Seminar)

2.

 

Gerhart Hauptmann: Bahnwärter Thiel (1888)

3.

 

Arno Holz / Johannes Schlaf: Papa Hamlet (1889)

4.

 

Gerhart Hauptmann: Vor Sonnenaufgang (1892)

5.

 

Hugo von Hofmannsthal: Der Tor und der Tod (1894)

6.

 

Arthur Schnitzler: Leutnant Gustl (1900)

7.

 

Hermann Hesse: Unterm Rad (1906)

8.

 

Robert Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß (1906)

9.

 

Gustav Meyrink: Der Golem (1915)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK