PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Jazyková cvičení VI - OPBG2G120A
Anglický název: Practical Language VI
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 42 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Vyučující: MA Clemens Kafka, BA, M.A.
Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBG2G117A
Anotace -
Poslední úprava: MA Clemens Kafka, BA, M.A. (27.01.2023)
V jazykových cvičeních se na základě běžných textů studentky a studenti zabývají vybranými gramatickými jevy německého jazyka, zároveň jazyková cvičení podporují rozvoj všech čtyř dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní). V centru pozornosti je zlepšení vyjadřovacích schopností studentů v oblasti gramatiky a slovní zásoby, cílem je postupné dosažení úrovně B2+. Nad rámec procvičování gramatických jevů určených pro všechny seminární skupiny poskytují jazyková cvičení také možnost věnovat se individuálním potřebám jazykového zdokonalování jednotlivých studentů. Osnova kurzu: Komunikace. Multikulturalita jako společenský fenomén. Emoce a jejich vyjadřování. Trh práce. Gramatika: Opakování na soubornou zkoušku.
Deskriptory
Poslední úprava: MA Clemens Kafka, BA, M.A. (27.01.2023)

.

Literatura
Poslední úprava: MA Clemens Kafka, BA, M.A. (27.01.2023)

KOLEČKOVÁ, Olga a Thomas HAUPENTHAL. Vazby německých sloves s podstatnými jmény. Vyd. 2. Praha: Polyglot, 2003, 181 s. ISBN 80-86195-23-6.

KOLEČKOVÁ, Olga a Thomas HAUPENTHAL. Vazby německých sloves s podstatnými jmény: výklad - příklady - cvičení. Vyd. 1. Praha: Polyglot, 1997, 182 s. ISBN 80-901988-5-6.

KOLEČKOVÁ, Olga a Thomas HAUPENTHAL. Vazby německých sloves s podstatnými jmény: výklad - příklady - cvičení. Vyd. 1. Česká republika: Polyglot, 1997, 182 s. ISBN 8090198856.

KOLEČKOVÁ, Olga a Thomas HAUPENTHAL. Německé idiomy v praxi. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2002, 223 s. ISBN 80-86195-16-3.

KOLEČKOVÁ, Olga a Jürgen ATZGERSTORFER. Německá synonymní slovesa: výklad - cvičení - řešení.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: MA Clemens Kafka, BA, M.A. (27.01.2023)

Wiederholung und Prüfungsvorbereitung

1. Adjektive und Partizipien

2. Kausal-, Konditional- und Konzessivsätze

3. Präpositionen

4. Doppelkonnektoren

5. Relativsätze

6. Passiv und Zustandspassiv

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK