PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Literatura III (1798-1890) - OPBG2G118A
Anglický název: Literature III (1798-1890)
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 45 / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Prerekvizity : OPBG2G116A
Je prerekvizitou pro: OPBG2G121A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (11.09.2022)
Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými díly německy psané literatury z období romantismu, biedermeieru, doby předbřeznové a realismu 19. století. Důraz se klade na literárně estetické a kulturně historické aspekty probíraných děl. Obsah kurzu: Evropský kontext německého romantismu, politické a historické pozadí, filozofické základy, romantické estetické teorie a žánry. Představitelé jednotlivých etap: bratři Schlegelové, Novalis, Wackenroder, Tieck, Brentano, Arnim, bratři Grimmové, Eichendorff, Hoffmann, Chamisso, Fouqué, tzv. Švábská škola. Biedermeier, lyrika: Mörike, Droste-Hülshoff, próza: Gotthelf, Stifter, drama: vídeňské lidové divadlo (Raimund, Nestroy), Grillparzer, Hebbel. Realismus, charakteristika epochy: politické pozadí (revoluční rok 1848, nacionalismus, socialismus), společenské otázky (ženská emancipace), filosofické směry (positivismus, materialismus, marxismus, Nietzsche, Schopenhauer), literární provoz (čtenářstvo a vzdělání). Realismus v literatuře: základní rysy a teorie (Vischer, Heyse), román (Freytag, Keller, Raabe, Fontane), novela a vyprávění (Storm, Keller, Meyer), lyrika (Storm, Meyer, Liliencron).
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (13.09.2019)

Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými díly německy psané literatury z období romantismu, biedermeieru, doby předbřeznové a realismu. Důraz se klade na literárně estetické a kulturně historické aspekty probíraných děl.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (13.09.2019)

1. Kremer, D. Romantik. Stuttgart, Weimar : Metzler, 2001. ISBN 3-476-01593-9.

 

2. Žmegač, V. (Hrsg.) Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Weinheim : Athenäum, 1997. ISBN 3-89547-108-9.

 

3. Borries, E. und E. von Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 5 : Romantik. München : dtv, 2000. ISBN 3- 423-03345-2.

 

4. Rinsum, A. und W. van Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 6 : Frührealismus. München : dtv, 2000. ISBN 3-423-03346-0.

 

5. Rinsum, A. und W. van Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 7: Realismus und Naturalismus. München : dtv, 2000. ISBN 3-423-03347-9.

 

6. Sprengel, P. Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1870-1900 : Von der Reichsgründung bis zur Jahrhundertwende. München : Beck, 1998. ISBN 3-406-44104-1.

 

7. Häntzschel, G. (Hrsg.) Gedichte und Interpretationen : Vom Biedermeier zum Bürgerlichen Realismus. Stuttgart : Reclam, 1987.

 

8. Huyssen, A. (Hrsg.) Die deutsche Literatur in Text und Darstellung : Bürgerlicher Realismus. Stuttgart : Reclam, 1978.

 

9. Bahr, E. (Hrsg.) Geschichte der deutschen Literatur 3 : Vom Realismus bis zur Gegenwartsliteratur. Tübingen - Basel : Francke, 1998. ISBN 3-825-21463-3.

 

10. McInnes, E.; Plumpe, G. (Hrsg.) Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Bd. 6 : Bürgerlicher Realismus und Gründerzeit 1848-1890. München, Wien : Hanser, 1996. ISBN 3-476-00454-6.

 

11. Müller-Seidel, W. Theodor Fontane : Soziale Romankunst in Deutschland. Stuttgart : Metzler, 1980. ISBN 3-476-00454-6.

 

12. Jolles, Ch. Theodor Fontane. Stuttgart, Weimar : Metzler, 1993. ISBN 3-476-13114-9.

 

13. Kaiser, G. Gottfried Keller : Das gedichtete Leben. Frankfurt am Main : Insel, 1981.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (04.10.2022)

Požadavky:

- účast 80%,

- interpretace vybraných lit. textů,

- příprava a odevzdání seminární práce,

- zkouška: dvě možnosti - 1. písemná zkouška, 2. ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (04.10.2022)

LITERATURA III - Seminář

 

1. - Themen für die Seminararbeiten; Die Zeitgenossen der Klassik (Zwischen Klassik und Romantik)

2. - Friedrich Hölderlin, Jean Paul

3. - H. von Kleist: Michael Kohlhaas - Interpretation

4. -  H. von Kleist: Michael Kohlhaas - Interpretation

5. - L. Tieck: Der blonde Eckbert - Interpretation

6. - L. Tieck: Der blonde Eckbert - Interpretation (ev. 1 Referat)

7. - G. Büchner: Woyzeck (Auszüge)

8. - H. Heine: Deutschland ein Wintermärchen (Auszüge)

9. - M. von Ebner-Eschenbach: Krambambuli

10. - G. Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe

11. - T. Fontane: Effi Briest

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK