PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Literatura II (1700-1805) - OPBG2G116A
Anglický název: Literature II (1700-1805)
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 42 / 39 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Prerekvizity : OPBG2G112A
Je prerekvizitou pro: OPBG2G118A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (30.01.2022)
Cílem kursu je zprostředkovat studentům přehled o německé literatuře v evropském kontextu v období osvícenství, hnutí Sturm und Drang a německé klasiky, ukázat jejich význam a vliv na pozdější literární vývoj. Přednáška se zaměřuje na literaturu německého osvícenství, na historické souvislosti jejího vzniku, filozofické a estetické kořeny a rozdělení do jednotlivých etap, osvícenské divadlo (Gottsched, Lessing), sentimentalismus (Klopstock), osvícenský román (Wieland, Schnabel)a literaturu hnutí Sturm und Drang. V oblasti tzv. Výmarské klasiky na literární, dramatické a estetické dílo Goetha a Schillera a na Výmar jako centrum kulturního života. Obsahové zaměření seminářů: Diskuse o vybraných textech daného období (ukázky z filozofických, estetických a literárně teoretických textů), rozbor básnických, prozaických a dramatických děl mj. i podle Seznamu doporučené četby. Kurs bude probíhat pod střídavým vedením doc. Glosíkové a prof. Tvrdíka.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (30.01.2022)

 

1. Wessels, H.F. (Hrsg.). Aufklärung. Königstein/Ts. : Athenäum-Verlag, 1983.


2. Wiese, B. von (Hrsg.) Deutsche Gedichte. Berlin : Cornelsen Verlag, 1993. ISBN 3-464-57000-2.


3. Baumann, B.; Oberle, B. Deutsche Literatur in Epochen. 2. aktual. vyd. Ismaning : Max Hueber Verlag, 1996. ISBN 3-19-001399-3.


4. Žmegač, V. Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Weinheim : Beltz Athenäum Verlag, 1997. ISBN 3-445-08577-3.


5. Pochlatko, H.; Koweindl, K.; Amon, E. Einführung in die Literatur des deutschen Sprachraumes von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Wien : Wilhelm Braumüller, 1989. ISBN 3 7003 825 6.


6. Wetzel, Ch. Lexikon der Autoren und Werke. Stuttgart : Ernst Klett Schulbuchverlag, 1986. ISBN 3-12-347480-1.


7. Sorensen, B.A. Geschichte der deutschen Literatur. Bd. I : vom Mittelalter bis zur Romantik. München : C. H. Verlagsbuchhandlung, 1997. ISBN 3-406-42016-8.


8. Slovník německy píšících spisovatelů. Německo. Praha: LIBRI, 2018.


9. Rothmann, K. Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart : Philipp Reclam jun. 18. (erweiterte Ausgabe), 2003. ISBN 3-15-010525-0.


10. Böttcher, K.; Geerdts, H.J. Kurze Geschichte der deutschen Literatur. Berlin : Volk und Wissen, 1981.


11. Borries, E. und E. von. Deutsche Literaturgeschichte : Bd.2 Aufklärung und Empfindsamkeit : Sturm und Drang. München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1991. ISBN 3-423-03342-8.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (19.05.2019)

        

  • docházka, po domácí přípravě aktivní práce s texty v semináři;
  • rozbor se zaměřuje na tematickou, kompoziční a jazykovou komponentu díla, v epice na narativní strukturu, v dramatu na způsob výstavby textu a konfiguraci postav a zohledňuje historické pozadí a filosoficko-estetické proudy dobového myšlení, které tvoří základ literární periodizace (osvícenství, klasicismus, klasika, preromantické hnutí);
  • vhodná je zmínka literárně-kritického a čtenářského ohlasu, případně filmové či moderní divadelní adaptace;
  • před skončením kursu odevzdává každý jeho frekventant krátký písemný referát (max. tři strany) k vybranému textu. Téma lze zvolitz následujících možností:
   • Johann Gottfried Schnabel: Wunderliche Fata einiger See-Fahrer, absonderlich Alberti Julii, eines geborenen Sachsens, auf der Insel Felsenburg (1731/43)
   • Christoph Martin Wieland: Die Abderiten, eine sehr wahrscheinliche Geschichte (1774/80)
   • Gotthold Ephraim Lessing: Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück (1767)
   • Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti (1772)
   • Jakob Michael Reinhold Lenz: Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung (1774)
   • Heinrich Leopold Wagner: Die Kindermörderin (1776)
   • Friedrich Maximilian Klinger: Sturm und Drang (1777)
   • Friedrich Schiller: Don Carlos [Dom Karlos, Infant von Spanien] (1787)
   • Johann Wolfgang Goethe: Egmont (1788);
  • předmět je zakončen zkouškou, lze zvolit mezi písemnou a ústní formou.

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (09.02.2022)

 

 •  25.02.2022 (Tvrdík) Organisatorische Hinweise, Pflichtlektüre: G. E. Lessing: Nathan, der Weise; F. Schiller: Die Räuber; J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werthers; J. W. Goethe: Faust I, J. W. Goethe: Iphigenie auf Tauris; J. W. Goethe: Zauberlehrling; G. A. Bürger: Lenore
 •  04.03.2022 (Glosíková)Die Fabeln (Lessing, Gellert)
 •  11.03.2022 (Glosíková) Lehrdichtung (Brockes) 
 •  18.03.2022 (Tvrdík) Anakreontik (Gleim)
 •  25.03.2022 (Glosíková) G. Klopstock: Messias (die ersten 70 Strophen)
 •  01.04.2022 (Tvrdík) G. E. Lessing: Nathan der Weise (Ringparabel)
 •  08.04.2022 (Glosíková) F. Schiller: Die Räuber (Auszug)
 •  15.04.2022 Karfreitag
 •  22.04.2022 (Glosíková) J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werthers (Auszug)
 •  29.04.2022 (Tvrdík) J. W. Goethe: Iphigenie auf Tauris (Auszug) 
 •  06.05.2022 (Glosíková) J. W. Goethe: Faust I (Auszug)
 •  13.05.2022 (Tvrdík) J. W. Goethe: Der Zauberlehrling; G. A. Bürger: Lenore 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK