PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Jazyková cvičení IV - OPBG2G113A
Anglický název: Practical Language IV
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 39 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
MA Clemens Kafka, BA, M.A.
Prerekvizity : OPBG2G109A
Je prerekvizitou pro: OPBG2G117A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (11.02.2022)
V jazykových cvičeních se na základě běžných textů studentky a studenti zabývají vybranými gramatickými jevy německého jazyka, zároveň jazyková cvičení podporují rozvoj všech čtyř komunikativních dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní). V centru pozornosti je zlepšení vyjadřovacích schopností studentů v oblasti gramatiky a slovní zásoby, cílem je postupné dosažení úrovně B2+. Nad rámec procvičování gramatických jevů určených pro všechny seminární skupiny poskytují jazyková cvičení také možnost věnovat se individuálním potřebám jazykového zdokonalování jednotlivých studentů.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (01.02.2022)

.

Literatura - němčina
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (11.02.2022)

[Doris Dusilová .. et al.]. Sprechen Sie Deutsch?: učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Praha: Polyglot, 1999. ISBN 9788086195056.

KOITHAN, U. et al. Aspekte. Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch 1. Berlin und München: Langenscheidt, 2007

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (11.02.2022)
Požadavky: 80% docházka, aktivní účast, domácí příprava, písemná a ústní zkouška (celkem 3 pokusy).
Sylabus - němčina
Poslední úprava: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. (30.01.2022)

Überblick der durchgenommenen Grammatikaspekte:

23. 2. Einführung

2. 3.  Temporalsatz, Verbaspekt im Deutschen

9. 3. Befehlsformen

16. 3. Korrelat "es"

23. 3. Präfixe bei Verben

30. 3.  Trennbare Verben

6. 4. Nomen-Verb-Verbindung

13. 4.  Deklination der Adjektive

20. 4. Konditionalsatz

27. 5. Textarbeit

4. 5. Textarbeit

11. 5. Abschluss

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK