PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie II - OPBG2G106A
Anglický název: Phonetics and Phonology II
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 60 / 57 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBG2G103A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (30.01.2021)
Cílem předmětu je uvedení do problematiky spisovné normované výslovnosti německého jazyka. Na přednáškách se studenti seznamují s teoretickými základy disciplín fonetiky a fonologie. Na seminářích pak systematicky procvičují spisovnou standardní výslovnost především u problémových hlásek s cílem osvojení artikulační báze pro výslovnost německého jazyka.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (17.02.2022)

x

Literatura - němčina
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (30.01.2021)

Základní literatura:

ALTMANN, H., ZIEGENHAIN, U. Phonetik, Phonologie und Graphemik fürs Examen. 2. Aufl. Götingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. ISBN 978-3-525-26545-1.

DIELING, H., HIRSCHFELD, U. Phonetik lehren und  lernen. München: GI, Langenscheidt, 2000. ISBN 3-468-49654.

FIUKOWSKI, H. Sprecherzieherisches Elementarbuch. 7., neu bearb. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2004. ISBN 3-484-73000-5.

GRASSEGER, H. Phonetik, Phonologie. 3. Aufl. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag, 2006. ISBN978-3-8248-0483-2.

HAKKARAINEN, H. J. Phonetik des Deutschen. München: W. Fink Verlag, 1995. ISBN 3-8252-1835-X.

PÉTURSSON, M., NEPPERT, J.M.  Elementarbuch der Phonetik. 3. Durchges. Und. Bearb. Aufl. Hamburg: Helmut Buske, 2002. ISBN 3-87548-318-9.

PALKOVÁ, Z. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7066-843-1.

POMPINO-MARSCHALL, B. Einführung in die Phonetik. 3. Durchges. Aufl. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. ISBN 978-3-11-022480.

RAUSCH, R., RAUSCH, I. Deutsche Phonetik für Ausländer. Leipzig: Langenscheidt, 1991.

STOCK, E.; HIRSCHFELD, U. Phonotek: Deutsch als Fremdsprache. München: Langenscheidt, 1996.

Das Aussprachewörterbuch Duden. Bd. 6. 6. Aufl. Mannheim: Dudenverlag, 2005. ISBN 3-411-04066-1.

Doporučená literatura:

HIRSCHFELD, U., REINKE, K. Phonetik Simsalabim. Berlin; München: Langenscheidt, 1998. ISBN 3-468-90540-8.

HIRSCHFELD, U., REINKE, K., STOCK, E. Phonothek intensiv: Aussprachetraining. Berlin; München: Langenscheidt, 2007. ISBN 3-468-90540-8.

HÁLA, B. Fonetika v teorii a praxi. Praha: 1975.

ROMPORTL, M. Nástin fonetiky jazyka německého. Praha: 1973.

ROMPORTL, M. Základy fonetiky. Praha: 1981.

Gro3es Wörterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig: Bibliogr. Institut, 1982.

BOOR, H.; MOSER, H.; WINKLER, CH.  SIEBS Deutsche Aussprache. 19. umgearbeitete Aufl. Berlin: Walter de Gruyter, 1969.

KRECH, E. M. STOCK, E., HIRSCHFELD, U., ANDERS, L-Ch. Deutsches Aussprachewörterbuch. de Gruyter Mouton, 2009. ISBN 978-3110182026.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (30.01.2021)

Požadavky ke zkoušce:

- aktivní účast na seminářích (80 %)
- ústní zkouška (2 otázky teoretické, transkripce a čtení textu, analýza slova z hlediska možných obtíží českého mluvčího, analýza vstupní nahrávky)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (30.01.2021)

Obsah kurzu tvoří následující témata:

  • Výslovnost hlásek, které se v českém a německém hláskovém systému liší a způsobují českým žákům obtíže 
  • Suprasegmentální rovina
  • Koartikulace. Asimilace. Redukce 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK