PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Jazyková cvičení II - OPBG2G105A
Anglický název: Practical Language II
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 61 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
MA Clemens Kafka, BA, M.A.
Prerekvizity : OPBG2G101A
Je prerekvizitou pro: OPBG2G109A
Anotace -
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (02.02.2018)
Das Ziel des Kurses ist die Festigung der grammatischen Kenntnisse und die stufenweise Angleichung der Sprachkompetenzen der einzelnen Studierenden. Aufmerksamkeit wird vor allem der Vertiefung der kommunikativen Kompetenz in der gesprochenen und geschriebenen Sprache sowie der Erweiterung des Wortschatzes gewidmet. Auch auf die Wiederholung und das systematische Durchüben grammatischer Strukturen wird Wert gelegt. Anforderung und Abschluss: regelmäßige Teilnahme, Prüfung.
Deskriptory
Poslední úprava: MA Clemens Kafka, BA, M.A. (30.01.2021)

Distanční výuka probíhá na adrese

https://join.skype.com/lR34faIgBE5RPožadavky na ukončení kursu a sylabus zůstávají v platnosti.

 

Die Gruppen bei C. Kafka finden unter folgendem Link via Skype statt:

 

https://join.skype.com/dfoB0mEnQqOu (15:20)

 

https://join.skype.com/iNEGjygMD3eb (17:10)

Literatura
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (02.02.2019)
Poslední úprava: HAUPEN/PEDF.CUNI.CZ (13.01.2014)
  1. DUSILOVÁ, D. et al. Sprechen Sie Deutsch IV. 2. přeprac. vydání. Praha: Polyglot, 2001.
  2. KOITHAN, U. et al. Aspekte. Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch 2/3. Berlin und München: Langenscheidt, 2007.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (02.02.2018)

Požadavky: 80% docházka, aktivní účast, domácí příprava, písemná i ústní zkouška (celkem 3 pokusy).

Předmětem zkoušky je znalost gramatiky a slovní zásoby probírané v prvních
šesti lekcích 4. dílu učebnice Sprechen Sie Deutsch?
Zkouška má písemnou i ústní část. Podmínkou jejího úspěšného složení je zvládnutí dvoudílného písemného testu i prokázání schopnosti rychle a správně reagovat v
ústní části.
V první části písemného testu, jejíž zvládnutí je podmínkou pro absolvování jeho druhé části, student prokáže schopnost tvořit tvary sloves haben, sein, werden, machen, arbeiten i modálních sloves. V druhé části písemného testu, jejíž úspěšné zvládnutí je podmínkou pro absolvování ústní části, i v části ústní pak student prokáže zvládnutí probíraných gramatických jevů v širším kontextu.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. (29.01.2021)

Überblick der durchzunehmenden Grammatikaspekte:

25.2. Einführung

4.3. Konjunktiv I

11.3. Konjunktiv I

18.3. Indirekte Rede

25.3. Indirekte Rede

1.4.  Relativsätze

8.4. Modalverben und ihre kommunikative Funktion

15.4. Infinitivkonstruktionen

22.4. Infinitivkonstruktionen

29.4. Verben und ihre grammatischen Kategorien

6.5. Substantive und ihre grammatischen Kategorien

13.5. Abschluss

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK