PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Reálie německy mluvících zemí - OPBG2G104A
Anglický název: Cultural Studies
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 64 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Vyučující: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (15.09.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami německy mluvících zemí ve vztahu k jejich reáliím 20. století (a s tím souvisejícími událostmi v předchozím století) s přesahy do současnosti. Studenti si osvojí základní data a fakta tohoto období a získají širší vhled do dějinných, kulturních a společenských souvislostí jednotlivých historických etap. Dále se seznámí s poznatky kognitivního přístupu k reáliím všech německy mluvících zemí na základě srovnávacího principu vybraných témat.
Deskriptory
Poslední úprava: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (06.10.2020)

Výuka paralelky dr. Nečasové bude do odvolání probíhat distančně on-line v MS Teams v době standardního rozvrhu na odkazu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad61fbd52bb214cd2844ece4878bc216f%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=5d54c2ca-e755-4ac2-b2b6-affd07934e26&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

kód: cxhr0yg

Výjimka: 5. 10. a 12.10. 2020 se budou všichni studenti obou paralelek účastnit výuky od 7:15 v MS Teams. Výuka v druhé paralelce tyto dva týdny odpadá, všichni se připojí ráno v 7:15. Na tuto výuku bude vhodné, když si studenti připraví geografické mapy Německa (první týden) a Rakouska a Švýcarska (druhý týden). 

Od 19.10.2020 bude výuka probíhat již v rozdělených paralelkách.

Výuka paralelky prof. dr. Tvrdíka bude zahájena 19.10. v čase 10:45-12:25 a bude až do odvolání probíhat distančně.

Kurz se bude po nezbytně nutnou dobu konat v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad5d2c8b2720c43da8249646681ef7196%40thread.tacv2/conversations?groupId=fb39539f-81cd-4545-99ee-ca930bbc8aec&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Kód týmu: mg7oxvu

 

 

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (15.09.2019)

 MÜLLER, H. M. Schlaglichter der deutschen Geschichte. 3. Aufl. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2009. ISBN 3-89331-486-5. (v českém vydání: Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-125-5.)

CONTZE, W., HENSCHEL, V. Deutsche Geschichte : Epochen und Daten. 6. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996.

ZÖLLNER, E. Geschichte Österreichs. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 1990. ISBN 3-7028-0304-1.

VEBER, V.; HLAVÁČEK, I. et. al. Dějiny Rakouska. Praha: nakl. Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-491-2.

FAHRNI, D. Schweizer Geschichte. 7. Aufl. Zürich: Pro Helvetia, 1996. ISBN 3-908102-49-9.

HILGEMANN, W.; KINDER, H. dtv- Atlas zur Weltgeschichte. 34. Aufl. München: 2000. ISBN 3-423-03001-1. (v českém vydání: Encyklopedický atlas světových dějin. Praha: Lidové noviny, 1998. ISBN 80-7106-243-X.)

HOMOLKOVÁ, B. Reálie německy mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1997-2005.

BEZA, S. Podrobné reálie německy mluvících zemí. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998.

JUSTOVÁ, H. Deutschsprachige Länder. Praha: Fragment, 2006.

SPECHT, F. et al. Zwischendurch mal… Landeskunde. Ismaning: Hueber Verlag, 2012. ISBN 978-3-19-301002-5.

KOCH, L. Landeskunde - deutschsprachige Länder : Deutschland (Österreich, Schweiz)+ Begleitband : Anregungen - Arbeitsformen - Merkblätter. Regensburg: Wolf Verlag, 1999.

Tatsachen über Deutschland. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Frankfurt/Main : Societäts-Verlag, 2015. ISBN: 978-3-95542-161-8

Požadavky ke zkoušce - němčina
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (13.09.2020)

Požadavky ke zkoušce:

- aktivní účast na seminářích (minimálně 80 %),

- závěrečný test.

Zkoušku lze dvakrát opakovat, napotřetí musí být složena.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (13.09.2020)

Deutschland: Grenzen, Landesnatur

Deutschland: einzelne Bundesländer seit 1990

Deutschland im 20. Jahrhundert: Weimarer Republik, Nazizeit, BRD, DDR, wiedervereinigtes Deutschland

Deutschland: Politisches System, Staatssymbole

Deutschland: Wirtschaft und Technik

Deutschland: Schulwesen, Kultur und Kunst

Deutschland und EU

Österreich: Grenzen, Landesnatur, Staatssymbole, politisches System

Österreich: einzelne Bundesländer und ihre Geschichte, Universitäten, Kunst und Kultur

Schweiz: Grenzen, Landesnatur, Sprachen, politisches System

Schweiz: einzelne Kantone und ihre Entstehung, Universitäten, Technik und Wirtschaft

Liechtenstein, Luxemburg

V případě nařízení distanční výuky, bude u dr. Nečasové probíhat on-line výuka v MS-Teams.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK