PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základy chemických výrob - OPBE2E119B
Anglický název: Basics of CHemistry Production
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Vyučující: Ing. Hana Vodičková, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2309031
Záměnnost : OB2309031
Anotace
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (27.02.2020)
Předmět Základy chemických výrob je vytvořen v návaznosti na výuku základních chemických předmětů a doplňuje vědomosti a znalosti především z anorganické a organické chemie. V přednáškách jsou zařazeny prezentace základů výrob z vybraných oblastí chemie, z oborů chemie potravin a farmaceutické chemie. Soubory prezentací vytvořených k jednotlivým tématům obsahují základní informace o technologických postupech příprav a výrob průmyslově významných anorganických a organických sloučenin, dále nové poznatky o využití mikroorganismů v biotechnologiích a ve farmaceutické výrobě. K doplnění přednášek jsou k vybraným tématům zařazeny exkurze. Studenti vypracují a prezentují seminární práci na zadané téma.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (27.02.2020)

Studenti si rozšíří znalosti o průmyslově významných anorganických a organických sloučeninách a získají základní vědomosti o výrobách chemických látek z vybraných chemických oborů.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (27.02.2020)

Povinná literatura

Lhotka M. a kol.: Úvod do anorganické technologie, VŠCHT Praha 2012

Hovorka F. a kol.: Technologie chemických látek, VŠCHT Praha 2005

Hajšlová J.,  Velíšek, J: Cemie potravin 2, Tábor OSSIS 2009

Hynie S.: Farmakologie v kostce. 2. vyd., Triton, 2011, ISBN 80-7254-181-1

 

Doporučená literatura:

Bindzar J. a kol.: Základy a úpravy čištění vod, VŠCHT Praha 2014

www.chemicke-listy.cz/docs/full/2014_06_604-609.pdf

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (27.02.2020)

Osnova předmětu

1/ Úvod do předmětu

2/ Vodárenství, odpadní vody

3/ Základy výroby anorganických sloučenin, technicky významné plyny

4/ Výroba průmyslových hnojiv, pesticidy, fungicidy

5/ Zpracování ropy a zemního plynu

6/ Výroba barviv, plastů, makromolekulární látky

7/ Výrobní postupy v potravinářství - mlékárenský průmysl

8/ Výrobní postupy v potravinářství - masný průmysl

9/ Výrobní postupy v potravinářství- cukrovarnictví

10/ Výrobní postupy v potravinářství- pivovarnictví a lihovarnictví

11/ Biotechnologie, využití mikroorganismů, GMO

12/ Biotechnologická výroba ve farmacii

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (27.02.2020)

vypracování a prezentace seminární práce na vybrané téma z oblasti výrob anorganických a organických sloučenin, z oblasti potravinářských výrob a biotechnologií

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK