PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Seminář k bakalářské práci - OPBE2E117B
Anglický název: Thesis guidance seminar
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)
Kurz je zaměřen na facilitaci témat bakalářských prací studentů. Mají v něm příležitost diskutovat svá témata, design a další aspekty své práce.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)

Metodika tvorby bibliografických citací

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)

Výběr a důležitost tématu

Vhodné zdroje

Citační etika

Formální požadavky na práci

Výsledky, jejich zpracování, diskuse a význam

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)

Pro úspěšné absolvování kurzu je vyžadována minimálně 80% účast. Mimo zpracování dílčích úkolů je požadován výstup v podobě podrobné osnovy připravované bakalářské práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK