PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Technika školního pokusu - OPBE2E115A
Anglický název: The Art of Chemistry School Experiment
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 32 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2309026
Prerekvizity : OPBE2E107A, OPBE2E111A
Záměnnost : OB2309026
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (15.02.2022)
Studenti se seznamují s pokusy k základním tématům výuky chemie na základních a středních školách. Při vlastní experimentální činnosti využívají různé techniky a možnosti didaktického zpracování pokusů. Kriticky hodnotí informace o školních chemickém experimentu a dokáží je zpracovat pro využití ve školní praxi.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (27.01.2021)

V případě distanční formy je výuka zajišťována prostřednictvím kurzu v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9238.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (15.02.2022)

Podmínkou zakončení kurzu je aktivní účast na minimálně 80% výuky. Dále příprava a prezsentace (demonstrace s komentářem) zadaných pokusů.

Odevzdání záznamů presentovaných a zhlédnutých pokusů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK