PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní technika - OPBE2E107A
Anglický název: Laboratory Technique
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 32 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D.
Ing. Hana Vodičková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBE2E104A
Je prerekvizitou pro: OPBE2E109A, OPBE2E112A, OPBE2E113A, OPBE2E115A, OPBE2E116A
Je záměnnost pro: OKBE2E107A
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (01.02.2018)
Předmět Laboratorní technika zajištuje úvod do praktické výuky chemie na Pedagogické fakultě UK. Studenti se seznamují se základními bezpečnostními předpisy při práci v laboratoři a ochrany zdraví v chemické laboratoři, s běžně používanými laboratorními technikami. Získané znalosti a dovednosti jsou podmínkou pro navazující cvičení z anorganické, organické, analytické chemie a biochemie. Předmět Laboratorní technika podporuje nejen výuku základních cvičení z chemických oborů, ale i pokročilá cvičení z instrumentálních metod.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (01.02.2018)

Cílem předmětu je, aby student získal základní znalosti a dovednosti potřebné pro laboratorní činnosti v praktických cvičeních k výuce učitelů chemie.

 

Deskriptory
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (01.02.2018)

laboratorní technika, výuka chemie v přípravě učitelů chemie

Literatura
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (16.05.2019)

Povinná literatura:

J. Kotek: Laboratorní technika, učební texty Univerzita Karlova v Praze, 2012

J. Příhoda, M. Černík, S. Janků, J. Literák: Laboratorní technika Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, 2013

Doporučená literatura

F. Opekar, I. Jelínek, P. Rychlovský a Z. Plzák:  Základní analytická chemie, Praha, 2002

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (01.02.2018)

Bezpečnost práce v laboratoři, ochrana zdraví při práci v laboratoři

    Nejdůležitější vybavení laboratoře a zařízení, práce se sklem, laboratorní přístroje

    Vyhodnocování výsledků, vypracování protokolů

Základní laboratorní techniky

    Homogenizace, filtrace, extrakce, krystalizace, odpařování, sublimace, lyofilizace, odstřed´ování, titrace

Fyzikálně chemické metody

    Měření teploty, pH, vodivosti, teploty tání, indexu lomu, specifické otáčivosti

Separační techniky 

   Chromatografie (tenkovrstvá, kapalinová, plynová)

Spektroskopické metody

Elektrochemické metody

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (14.02.2019)

Vypracování zadaných praktických úloh a protokolů

splnění podmínek testu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK