PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální chemie - OPBE2E106A
Anglický název: Physical Chemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
Neslučitelnost : OB2309012
Záměnnost : OB2309012
Je záměnnost pro: OKBE2E106A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)
Předmět určen pro studenty oboru chemie se zaměřením na vzdělávání. Cílem je seznámit studenty s fyzikálním pohledem na chemické pochody. Studenti jsou seznamováni se základními termodynamickými zákony a veličinami i se speciálními obory ? elektrochemií, chemickou kinetikou, fázovými a chemickými rovnováhami. Náplní seminářů je řešení praktických problémů, které ilustrují přednášenou tematiku.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)

Bartovská L.: Fyzikální chemie. Skripta v elektronické formě (dostupné u vyučující).

Fischer, O. a kol.: Fyzikální chemie. Praha, SPN, 1983.

Brdička, R., Dvořák, J.: Základy fyzikální chemie. Praha, Academia 1977.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)

Solving a set of problems assigned by the lecturer

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)

1. Základní pojmy a veličiny ve fyzikální chemii. Stavové chování plynů a kapalin.

2.-5. Chemická termodynamika: I. věta, vnitřní energie, teplo, práce, entalpie, termochemie, II. věta, entropie, Helmholtzova a Gibbsova energie. Chemický potenciál, obecné podmínky rovnováhy. III. věta.

6.-7. Fázové rovnováhy v jednosložkových systémech Fázové rovnováhy ve vícesložkových systémech. Rovnováha kapalina-pára v ideálních a reálných systémech, rozpustnost plynů v kapalinách, koligativní vlastnosti. Třísložkové systémy,extrakce. 

8.-9. Chemické rovnováhy. Podmínka rovnováhy, rovnovážná konstanta a její závislost na teplotě, standardní reakční Gibbsova energie.

10.-11. Chemická kinetika. Reakční rychlost, rychlostní konstanta a její závislost na teplotě, řád a molekularita reakce, reakční mechanismus. Kinetické rovnice jednoduchých a simultánních homogenních reakcí .

12.-14.Elektrochemie. Rovnováhy v roztocích elektrolytů, disociace elektrolytů, omezeně rozpustné elektrolyty. Elektrolýza. Vodivost elektrolytů. Galvanické články.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK