Academic Skills - N - ONUZ22V05
Anglický název: Academic Skills - N
Zajišťuje: Kabinet výuky cizích jazyků (41-KVCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Marie Houšková
Třída: Volitelné předměty UZ
Kategorizace předmětu: Učitelství > Němčina
Atributy: Volitelné předměty PS
Neslučitelnost : OB2307A01, OB2307001, ON2307001, O01307401, O02307001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: LASTOVI/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2014)
1. Gramatické a stylistické struktury odborného stylu • vedlejší věty (časové, příčinné /vyjadřování kauzálních vztahů obecně/, vztažné, přípustkové podmínkové) • rozšířený přívlastek • konjunktiv II a I • pasivum a jeho náhrady • tvoření a odvozování slov • infinitivní konstrukce • způsobová slovesa v dalších významech Všechny jevy se probírají a opakují z hlediska jejich využití v odborně zaměřené mluvené i písemné komunikaci, učební materiály jsou vybrány z odborných textů. 2. Mluvená komunikace • setkání, kontakty • telefonování • přijímací pohovor • referát, diskusní příspěvek (interpretace obrázků, grafů apod.) • diskuse (dotaz, odkaz, souhlas, nesouhlas atd.) 3. Písemná komunikace • strukturovaný životopis • dopisy • anotace • téze přednášky, diskusního příspěvku • plakát • resumé Doplňková slovní zásoba • organizace VŠ a vědeckých institucí v ČR a v německy mluvících zemích • vědecké tituly a věd.-ped. hodnosti
Sylabus
Poslední úprava: LASTOVI/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2014)

1. Gramatické a stylistické struktury odborného stylu

 • vedlejší věty (časové, příčinné /vyjadřování kauzálních vztahů obecně/, vztažné, přípustkové

            podmínkové)

 • rozšířený přívlastek
 • konjunktiv II a I
 • pasivum a jeho náhrady
 • tvoření a odvozování slov
 • infinitivní konstrukce
 • způsobová slovesa v dalších významech

Všechny jevy se probírají a opakují z hlediska jejich využití  v odborně zaměřené mluvené i písemné komunikaci, učební materiály jsou vybrány z odborných textů.

 

2.   Mluvená komunikace

 • setkání, kontakty
 • telefonování
 • přijímací pohovor
 • referát, diskusní příspěvek (interpretace obrázků, grafů apod.)
 • diskuse (dotaz, odkaz, souhlas, nesouhlas atd.)

 

 1. Písemná komunikace
 • strukturovaný životopis
 • dopisy
 • anotace
 • téze přednášky, diskusního příspěvku
 • plakát
 • resumé

 

Doplňková slovní zásoba

 • organizace VŠ a vědeckých institucí v ČR a v německy mluvících zemích
 • vědecké tituly a věd.-ped. hodnosti
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: LASTOVI/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2014)

Prezence 70 % a aktivní účast na semináři.