PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Využití interaktivních technologií ve výuce - ONUZ19V210
Anglický název: Interactive technology in Education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNZ0I154C
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
PhDr. Jakub Lapeš
Třída: Volitelné předměty UZ
Neslučitelnost : ONUZ19V208
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (18.01.2018)
Předmět se orientuje do oblasti didaktických specifik a možností využití specifického druhu didaktických prostředků, označovaných jako didaktická technika nebo technické výukové prostředky. Jeho posláním je vybavit studenty příslušnými vědomostmi a kompetencemi, které mohou spolu s poznatky didaktik svých aprobačních oborů aplikovat ve své pedagogické praxi. Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými technickými prostředky využívanými v edukaci, resp. jejich komplexy, zejména pak s prostředky interaktivními, s jejich základními technologickými charakteristikami, edukačním potenciálem, způsoby jejich funkční implementace a využití daných možností ve vzdělávání. Tematicky se předmět zaměřuje na základní terminologické konstrukty oblasti didaktických prostředků, problematiku tvorby a implementace didaktických materiálů, učebních pomůcek, resp. digitálních výukových objektů, didaktické aspekty a funkce technických výukových prostředků a na poznání parametrů a didaktických specifik vybraných soudobých technických výukových prostředků. Uvažována je zde především oblast promítací techniky a prezentačních systémů a oblast interaktivní techniky, resp. interaktivních tabulí. Zároveň si předmět klade za cíl ukázat studentům nutnost rozvoje informační gramotnosti u žáků základních a středních škol.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (05.02.2018)
Studijní materiály jsou poskytovány prostřednictvím Moodle kurzu.
 
Příklady informačních zdrojů:
 • BETCHER, Chris a Mal LEE. The interactive whiteboard revolution: teaching with IWBs. Camberwell, Vic.: ACER Press, 2009, x, ISBN 0864318170.
 • HAUSNER, M. Výukové objekty a interaktivní vyučování. Liberec: Venkovský prostor, c2007, [72] s. ISBN 978-80-903897-0-0.
 • JENNY GAGE. How to use an interactive whiteboard really effectively in your secondary classroom. Reprint. London: David fulton publishers, 2006. ISBN 9781843122623.
 • webové stránky poskytovatelů interaktivních zařízení
 • úložiště digitálních učebních materiálů
 • ...
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (18.01.2018)

Atest je založen na portfóliu (odevzdávaném prostřednictvím Moodle podpory):

 • průběžně plněných úkolů zadáváným v průběhu semestru (zpracovávaných v rámci jednotlivých seminářů)
 • obsahově hlubším pojetím jednoho vybraného tématu
 • závěrečnou prací digitálního učebního objektu pro interaktivní tabule (rozpracovanou v rámci semináře na konci semestru)
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (18.01.2018)

Tématicky je kurz orientován na:

 • Technické prostředky v edukaci, základní terminologické konstrukty oblasti
 • Didaktické aspekty a funkce technických výukových prostředků
 • Didaktická specifika technických prostředků v edukaci
 • Interaktivní technika
 • Prostředky pro poskytování zpětné vazby
 • Vzdělávací prostředí, didaktické materiály a možnosti jejich tvorby

Hlavní orientace témat se vztahuje k:

 • Interaktivní tabule, možnosti využití, softwarová podpora
 • Zásady a způsoby práce s interaktivními tabulemi
 • Tvorba výukových objektů pro prezentaci na interaktivní tabuli
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK