PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Basketbal s didaktikou - ON2320116
Anglický název: Basketball with didactics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Ladislav Pokorný
Je záměnnost pro: OPNT2T123B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)
Basketbal - praxe, teorie, didaktika. Základní útočné a obranné herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a systémy. Seznámení s pravidly basketbalu, řízení a rozhodování hry.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)

Zvládnutí herních činností v basketbalu, řízení hry.

Literatura
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)

Velenský, M. Basketbal. Praha: Grada, 1999.

Sylabus -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)

Zvládnutí základních praktických i didaktických dovedností v basketbalu. Seznámení s didakticko-metodickými postupy nácviku basketbalu žáků základních a středních škol. Prohloubení teoretických poznatků nezbytných pro vyučování basketbalu při realizaci osnov sportovních her na základních a středních školách. Zvládnutí pravidel, řízení a rozhodování hry a soutěží. Seznámení se streetbalem, pravidly a vlastní hrou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK