PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Pohybová skladba - ON2320110
Anglický název: Group perfomance
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Jana Hájková
Je záměnnost pro: OPNT2T130B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)
Teoretické základy pohybové skladby, hodnocení pohybové skladby, posuzování pohybové skladby.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)

Pohybová skladba ve sportovních druzích gymnastiky, problematika rozhodování pohybové

skladby.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

Novotná,V. Pohybová skladba. Praha: Karolinum, 1999.
Appelt,K. Pohybová skladba v teorii a praxi. Praha: ČOS, 1995.
Novotná,V. Tvorba pohybové skladby. Praha: ČASPV, 1998

Sylabus -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)

Teoretické principy pohybové skladby - pojmy, východiska, složky, charakteristické rysy, výtvarná stránka skladeb, prostorová choreografie, pohybový obsah, počet cvičenců, hudebně pohybové vztahy, využití náčiní a nářadí, věkové zákonitosti vzhledem k tvorbě pohybové skladby, problematika předvedení, přehlídky, možnost využití pohybové skladby ve školní tělesné výchově a v předmětu sportovní hry, metodika tvorby pohybové skladby, fáze tvořivého procesu, rozvoj kreativních schopností, problematika improvizace, vlastní tvorba pohybové skladby.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)
  1. 75% docházky.
  2. Pohybová skladba s náčiním nebo na nářadí na zvolený hudební doprovod v délce min. 1 minuty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK