PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Kondiční gymnastika - ON2320109
Anglický název: CONDITIONING PROGRAMS IN GYMNASTICS
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Jana Hájková
Je záměnnost pro: OPNT2T121B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)
Specifické programy vytrvalostního, posilovacího a protahovacího charakteru pro různé skupiny cvičenců.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)

Cílem je zvládnutí teoretických zásad i praktická aplikace při tvorbě specifických programů na rozvoj pohybových schopností pro různé skupiny cvičenců.

Literatura
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)

Hájková,J., Vejražková,D. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2002.

Krištofič,J. Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada, 2004.

Skopová,M., Zítko,M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.

Sylabus -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)

Zdravotně orientovaná zdatnost v osnovách tělesné výchovy na všech stupních škol, možnosti ovlivnění jednotlivých složek zdravotně orientované zdatnosti pomocí prostředků, metod a forem kondiční gymnastiky, výchova k optimálnímu držení těla, problematika rozvoje pohybových schopností vzhledem k věkovým zákonitostem, specifika kondiční gymnastiky pro muže a ženy, diagnostika úrovně pohybových schopností ve školní tělesné výchově, struktura vyučovací hodiny kondiční gymnastiky, didaktické styly, výchova ke zdravému životnímu stylu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2016)
  1. 75% docházky.
  2. Seminární práce - písemná příprava na zvolený druh programu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK