PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základní gymnastika - ON2320108
Anglický název: Elementary Gymnastics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Jana Hájková
Je záměnnost pro: OPNT2T117B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)
Prostředky základní gymnastiky. Cvičení bez náčiní, s náčiním a na nářadí. Problematika úvodní a průpravné části hodiny.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)

Zvládnutí teoretických základů i praktické aplikace základní gymnastiky do školní tělesné výchovy.

Literatura
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)

Hájková,J., Vejražková,D. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2002.

Krištofič,J. Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada, 2004.

Skopová,M., Zítko,M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)

Praktická aplikace celé problematiky základní gymnastiky do školní tělesné výchovy, didaktické aspekty - formy, styly, zásady, metody, věkové zákonitosti, cvičení bez náčiní, s náčiním, s a na nářadí, využití prostředků základní gymnastiky především k tvorbě úvodní a průpravné části hodiny, kompenzační cvičení, rozvoj zdravotně orientované zdatnosti pomocí prostředků a metod základní gymnastiky, samostatné výstupy studentů, hodnocení výstupů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2016)
  1. 75% docházka.
  2. Metodický výstup na kondiční část hlavní části hodiny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK