PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sportovní trénink mládeže - ON2320104
Anglický název: SPORT TRAINING OF YOUTH
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Jana Hájková
Je záměnnost pro: OPNT2T125B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (25.08.2016)
Specifika tréninku dětí a mládeže, aplikace principů sportovního tréninku do školní tělesné výchovy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (25.08.2016)

Teoretické základy specifiky sportovního tréninku dětí a mládeže.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2018)
  1. Perič, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004.
  2. Perič, T., Dovalil, J. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010.
  3. Krištofič, J. Pohybová příprava dětí. Praha: Grada, 2006.

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/index.html

https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/teortren/index.html

Sylabus -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (25.08.2016)

Strukturální pojetí sportovního výkonu, výběr talentů, věkové zákonitosti ve sportu, specifika tréninku dětí a mládeže - kondiční, technická, taktická a psychologická příprava, etapy sportovního tréninku a problematika rané specializace, didaktické problémy tréninku dětí a mládeže, aplikace principů sportovního tréninku do školní tělesné výchovy, zvláštnosti soutěží v dětských a mládežnických kategoriích.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (05.11.2017)
  1. 75% docházky.
  2. Seminární práce na téma výběr sportovních talentů ve zvoleném druhu sportu na základě motorických testů.

Studenti mají tři pokusy k zakončení předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK