PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika plavání - ON2320006
Anglický název: Didactics of Swimming
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Irena Svobodová
Je záměnnost pro: OPNT2T104A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SVOBODOI/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2013)
Teoretické a praktické osvojení metodiky a didaktiky základního plaveckého výcviku všech věkových kategorií.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SVOBODOI/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2013)

Získat vědomosti a zkušenosti na úrovni cvičitele plavání.

Literatura -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2009)

Hoch,M. a kol. Plavání-teorie a didaktika. Praha: SPN, 1983.

Hofer,Z. a kol. Technika plaveckých způsobů. Praha: UK, 2000.

Čechovská,I.,Miler,T. Plavání. Praha: Grada Publishing, 2001.

Pravidla plavání a dálkového plavání. Český svaz plaveckých sportů, 2002.

Miler,T. Záchranář - bezpečnost a záchrana u vody. Praha: VZS ČČK, 1999.

Bělková,T. Didaktika plavecké výuky. Praha: UK, 1994.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (30.10.2019)

Tematické okruhy ke zkoušce z plavání:

 

1)      Význam, úkoly a cíle plavání

2)      Historie plavání – světový vývoj, plavání na území ČR

3)      Biomechanika plavání

4)      Etapy plavecké přípravy  - didaktické aspekty výuky, metody výuky, organizační formy, využití her v plavecké výuce, bezpečnostní hlediska při výuce, plavecké pomůcky, nácvik plaveckých pohybů a dovedností

5)      Vliv plaveckého výcviku na rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí

6)      Pohybové schopnosti a jejich rozvoj v plavání

7)      Sportovní plavání – plavecký výkon, psychologická příprava, organizace a řízení plaveckého tréninku, výběr talentů

8)      Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program – plavecké výuky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)

Studenti mají tři pokusy k ukončení předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: SVOBODOI/PEDF.CUNI.CZ (26.05.2016)

Využití vyučovacích metod v plavání, didaktika plavání - praktické vedení výcviku dětí v základním a zdokonalovacím plaveckém výcviku, seznámení dětí s podmínkami, organizací, hygienou a bezpečností, výuka plavání podle věkových a výkonnostních skupin, používání plaveckých pomůcek, herní prvky a činnosti. Udělení zápočtu je podmíněno praktickym vedením plaveckého výcviku v danném semestru a odevzdáním vypracovaných příprav na výuku. Zkouška - teoretické vědomostní znalosti.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: SVOBODOI/PEDF.CUNI.CZ (26.05.2016)

 Udělení zápočtu je podmíněno praktickym vedením plaveckého výcviku v danném semestru v rozsahu dvanácti vyučovacích hodin u dětí různé výkonnostní úrovně a odevzdáním vypracovaných příprav na výuku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK