PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika školní tělesné výchovy I. - ON2320003
Anglický název: DIDACTICS OF PHYSICAL EDUCATION I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ON2320005, ON2320018
Je záměnnost pro: OPNT2T103A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: DLOUHY/PEDF.CUNI.CZ (14.12.2011)
Úvod do didaktiky tělesné výchovy, zdroje a postavení v systému věd. Charakteristika úlohy žáka a učitele v edukačním procesu TV. Metodicko-organizační formy TV.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2009)
Vytvořit základní představu o postavení a zaměření didaktiky školní TV.

Literatura
Poslední úprava: DLOUHY/PEDF.CUNI.CZ (22.06.2012)

Rychtecký,A. Fialová,L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: UK, 1998.
Časopis Tělesná výchova a sport mládeže.
Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.

Sylabus -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2009)

Předmět didaktiky TV, didaktika TV jako vědní disciplína a vyučovací předmět,

žák v edukačním procesu TV - ontogeneze motoriky, didaktické aspekty motorického učení,

osobnost učitele TV, profesiografická analýza, učitelovy kompetence,

didaktické zásady v TV,

metodicko-organizační formy TV ve škole, didaktické postupy, metody, styly, jejich aplikace a trendy.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: DLOUHY/PEDF.CUNI.CZ (04.11.2013)

Požadavky ke splnění předmětu (zápočtu či zkoušky) jednoznačně vycházejí z obsahu sylabu, anotace a prostudovaného avizovaného seznamu literatury v popisu daného předmětu v SIS a jsou dále upřesněny vyučujícím vždy na začátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK