Seminář z etiky - ON2314317
Anglický název: Seminar of Ethics
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Prerekvizity : ON2314301
Je neslučitelnost pro: ON23142317
Je záměnnost pro: ON23142317
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Studium předmětu předpokládá znalosti získané absolvováním základního kurzu profesní etiky v rámci univerzitního základu. Cílem předmětu je orientace ve výchozích přístupech etického rozhodování. Řeší vztah etiky a morální filozofie, předkládá filozofickou bázi rozdílných etických přístupů. Zaměřuje se na problémy lékařské etiky a etiky sociální práce (interupce, eutanázie, transplantace aj.). Chápe etickou výchovu jako průřezové působení, které spojuje duchovní, filozofické, právní, osobnostní aspekty s konkrétními postoji a postupy při řešení daných problémů. Absolvování předmětu umožňuje reflexi profesionální hodnotové orientace učitelů rodinné výchovy.