PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sociální deviace - ON2314303
Anglický název: Social Deviation
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Prerekvizity : ON2314004
Je neslučitelnost pro: ON23142303
Je prerekvizitou pro: ON2314301
Je záměnnost pro: ON23142303
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Předmět vymezuje pojetí sociálních deviací v širokém kontextu (pojetí biologické, psychologické, sociologické, kulturní). Nastoluje problémy etopedické. Orientuje se na problematiku zdraví a nemoci, tj. vztah salutogeneze/patogeneze, jako komplementárního pojetí života. Cílem kurzu je seznámit studenty se sociální situovanosti osob nacházející se v rizikových skupinách a analyzování důvodů jejich marginalizace. Vést k náhledu, způsobů jednání za účelem jejich možného návratu do majoritní společnosti. Mládež jako ohrožená sociální skupina a krize identity. Vliv médií na násilí. Problém morálky v současné společnosti. Teorie stigmatizace a procesy, které vedou k posilování odlišného chování, hodnot, uznávaných norem. Seznámení s abnormálními, nefunkčními podmínkami ovlivňující průběh sociálních procesů, včetně jednotlivých vlivů. Klasické biologické, psychologické a sociologické teorie deviantního chování. Integrální přístup k problematice. Základní pojmy sociální deviace (sociální patologie), sociální dysfunkce, anomie, norma deviace na pozadí kulturních vlivů, deviace a deviantní chování, sociální kontrola, , klasifikace poruch chování, primární a sekundární deviace, stigmatizace, stigma a sociální identita. Teorie anomie (Durkheim, Merton) . Normální a patologické, sociální struktura a anomie, delikventní subkultura. Sebevražednost, delikvence, závislosti, prostituce, rasismus, xenofobie, terorismus.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK