PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základy pediatrie a sociální pediatrie - ON2314302
Anglický název: Basics of Paediatrics and Social Paediatrics
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : ON23142010
Je neslučitelnost pro: ON23142302
Je prerekvizitou pro: ON2314307, ON2314306, ON2314321
Je záměnnost pro: ON23142302
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Cílem předmětu je na základě vybraných poznatků z pediatrie a systematickým výkladem základů sociální pediatrie seznámit studenty s principy moderní zdravotní péče se zvláštním zřetelem ne období dětství. Předmět umožňuje aplikovat poznatky z oblasti zdravovědy v nových souvislostech. Pojetí a organizace pediatrické péče - preventivní i léčebná. Péči o nemocné dítě v rodině. Charakteristika biologického a sociálně-psychologického vývoje dětí propojena s problematikou možného poškození zdraví dětí (choroby dětského věku, okolnosti vzniku a následky dětských úrazů) s akcentem na prevenci. Základní sociálně demografické údaje, sociálně patologické jevy z hlediska jejich výskytu a očekávaných trendů v populaci. Dokumenty garantující zdravý vývoj dětí (Úmluva o právech dítěte, Světová deklarace o přežití, ochraně a vývoji dítěte). Ohrožení a postižení různých skupin dětí a způsoby řešení vzniklých problémů (interdisciplinární práce).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK