Sociální filozofie - ON23142330
Anglický název: Social Philosophy
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 1 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2317002
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (19.11.2012)
Teorie spolecnosti jako sociálně psychologického celku neseného určitými filosofickými a kuturními kódy.Poukázat na některé filosoficko- sociální teorie s pedagogickým dosahem.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (14.12.2012)

Seznámit studenty se základními modely a teoriemi splolečnosti z hlediska filozofického, sociologického, a psychologického a poukázat na jejich dopady pro edukační realitu

Literatura
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2013)

Aron, R, Demokracie a totalitarismus, Brno, Atlantis 2003

Fukujama, F. Velký rozvrat : lidská přirozennost a existence společenského řádu Praha, Academia 2006

Fromm, E. Strach ze svobody Praha NV 1993

Halík, Randák, K čemu dnes humanitní vědy ? Praha UK 2008

Pecka,E Sociologie poilitiky Praha, Grada 2010

Tofler, A . Nová civilizace - třetí vlna a její důsledky Praha Dokořán 2001

Wilson, O. W. , O lidské přirozenosti Praha LN 1993

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2013)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: úspěšné absolvování zápočtového testu