PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základy krizové intervence - ON23142328
Anglický název: Basics of Crisis Intervention
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : ON23142302
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (05.03.2014)
Předmět seznamuje se základnímu pojmy - definicí krize, faktory, které ovlivňují průběh a intenzitu krize. Přibližuje metodu "provázení klienta jeho náročnou životní situací". Seminář bude provázen řadou kazuistik z praxe.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.07.2013)

Cílem je posílit kompetence budoucích sociálních pedagogů při řešení krizových situací prostřednictvím zvýšení jejich znalostí v oblasti krizových situací a jejich řešení, včetně základních postupů krizové intervence, poznání příčin krizí, zvýšení dovedností při práci s nespolupracujícím klientem či rodinou.

Literatura
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.07.2013)

Baštecký, B.; Et al Terénní krizová práce. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 299 s. ISBN 80-247-0708-X

Cimrmannová T., et al. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2205-7

Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. 147 s. ISBN 80-7367-181-6

Matoušek, O.; Kodymová, P., Koláčková, J. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. 351 s. ISBN 80-7367-002-X

Matoušek, O. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 80-7178-473-7

Skurupská, H. Didaktikum sociální práce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1217-9

Špatenková N. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2011. 200 s. ISBN 978-80-247-2624-3

Špatenková N. Krize. Praha: Grada, 2004. 156 s. 978-80-247-0888-4

Vodáčková D., et al. Krizová intervence. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-342-0

Vodáčková D. Krize v životě člověka; Formy krizové pomoci a služeb. Praha: Portál, 2012. 544s. ISBN 78-80-262-0212-7

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.07.2013)

Předpokladem pro udělení klasifikovaného zápočtu je úspěšné absolvování písemného testu (min. 75 %) 

Sylabus -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (26.07.2013)

1.úvod do problematiky krizové intervence, Krizová intervence v minulosti a dnes

2. základní rozdělení, subjekty krizové intervence, vztah mezi pomáhajícím a klientem, zásady práce s lidmi v krizi

3. formy odborné krizové pomoci, cíle a principy krizové intervence

4. krizová intervence z pohledu interdisciplinární spolupráce

5. krize jedince a její obraz ve společnosti

6. pojmy krize a krizová intervence, práce s emocemi v krizové intervenci

7. rozdíly mezi krizovou intervencí tváří v tvář a telefonickou krizovou intervencí - specifika, výhody a omezení

8. příklady konkrétní situace krizové intervence, zařízení krizové intervence

9. neformální pomoc v krizi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK