Nové náboženské směry - ON23142316
Anglický název: New Religious Movements
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314316
Prerekvizity : ON23142007
Záměnnost : ON2314316
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (23.08.2012)
Předmět představuje vybrané skupiny současné alternativní religiozity, okolnosti vzniku jednotlivých náboženských skupin, osobnosti zakladatelů (jejich život a dílo). Je umožněno diskutovat o výchozích filozofiích jednotlivých hnutí a o způsobu života jejich členů. V rámci semináře se lze účastnit i vybraných akcí pořádaných některými náboženskými společnostmi, což umožňuje získat následně reflektované osobní zkušenosti při setkání s jejich stoupenci. Jako výstup semináře jsou diskutována nebezpečí, jimiž mohou být v této souvislosti ohroženi dospívající, a navrženy postupy, jimiž lze přispět k ochraně mládeže před vlivem sektářského jednání.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (23.08.2012)

Cílem předmětu je poskytnout vhled do problematiky tzv. nových náboženských a paranáboženských směrů v porovnání s klasickým náboženstvím.

Literatura
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2010)

BLEY, S. et al. Malý slovník sekt: sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. 143 s. ISBN 80-7192-246-3

LUŽNÝ, D. Nová náboženská hnutí. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 181 s. ISBN 80-210-1645-0

NEWMAN, J.; SIVAN, G. Judaismus od A do Z: slovník pojmů a termínů. Praha : Sefer, 1992. 285 s. ISBN 80-900895-3-4

ŘÍČAN, P. Psychologie náboženství. Praha : Portál, 2002. 328 s. ISBN 80-7178-547-4

SOKOL, J. Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha : Portál, 2004. 245 s. ISBN 80-7178-886-4

VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha : Portál, 2004. 462 s. ISBN 80-7178-798-1

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2012)

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminární části výuky, úspěšné absolvování zápočtového testu.

Sylabus -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2010)

1. Nová náboženská hnutí s křesťanským pozadím (mormoni, svědkové Jehovovi, moonisté).

2. Hnutí s hinduistickým pozadím (Haré Krišna, Srí Chinmoy, Sahadža jóga, Rajneesh Osho aj.).

3. Hnutí s pozadím buddhismu, islámu.

4. Hnutí s esoterním a okultním pozadím (Poselství grálu, satanismus aj.).

5. Nebezpečí psychokultů (Scientologie aj.) pro současnou mládež.