PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základy školského managementu - ON23142107
Anglický název: Basic of School Management
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314107
Prerekvizity : ON23142102
Záměnnost : ON2314107
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (10.12.2012)
Seminář Základy školského managementu je koncipován jako teoretické i praktické uvedení posluchačů do oboru školský management, do problematiky chodu školy a základních struktur řízení. Cílem předmětu je podat teoretické vymezení, seznámit s principy vedení a řízení škol u nás i ve vybraných zemích EU. Součástí výuky budou též praktické aktivity, rozbory kazuistik s cílem propojit teoretické poznatky s možnou budoucí aplikací. Tímto spojením dojde k získání i osvojení potřebných studentských kompetencí. Výstupem předmětu bude seminární práce a kolokvium, kde bude ověřeno splnění cíle předmětu.
Literatura
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (10.12.2012)

Černý, D.; Greger, D. ; Walterová, E.: Školství věc (ne) veřejná

Lhotková, I. ; Trojan, V. ; Kitzberger, J: Kompetence řídících pracovníků ve školství

Pol, M.: Škola v proměnách

Trojan, V.: Pedagogický proces a jeho řízení

Trunda, J.: Řízení školy ve znalostní společnosti

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (10.12.2012)

Výstupem předmětu bude seminární práce a kolokvium, kde bude ověřeno splnění cíle předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (10.12.2012)

1.      Školský management

a.     Úvod do teorie

b.     Základní manažerské funkce

c.     Specifika České republiky a možné komparace

2.      Řízení pedagogického procesu

a.     Legislativní podmínky vymezující činnost škol

b.     Ředitel školy - základní faktor řízení kvality výuky

c.     Problematika měření výstupů

3.      Vedení lidí

a.     Sebeřízení

b.     Komunikace

c.     Styly vedení a motivace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK