PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Souvislá praxe pro pedagogy I - ON23142010
Anglický název: Block teaching practice for educators I
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314010
Prerekvizity : ON23142004
Záměnnost : ON2314010
Je prerekvizitou pro: ON2314302, ON23142011
Je záměnnost pro: ONPP13062
Anotace -
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2010)
Kurz se skládá ze dvou fází. V první fázi se studenti seznamují s různými vzdělávacími institucemi a následně plánují a realizují svou praxi ve vybraném zařízení zaměřeném na výchovu a/nebo vzdělávání. Vycházejí přitom z teoretických poznatků získaných během předešlého studia. Zpracovávají portfolio obsahující cíle jejich praxe, popis instituce a její srovnání s podobnými institucemi v zahraničí a detailní rozbor jejich činnosti. V druhé fázi vyučující i samotní studenti kriticky hodnotí činnost jednotlivých studentů na základě prezentací portfolií a formulují doporučení pro další pedagogické působení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2010)

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s různými vzdělávacími institucemi. Studenti využívají vědomostí a dovedností získaných v průběhu jejich studia a snaží se podávat profesionální pedagogický výkon.

Literatura
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2010)

 • Čapek, R. Pedagogická praxe pro studenty : (od hospitace k souvislé praxi). Hradec Králové : Gaudeamus, 2001.
 • Nelešovská, A., Svobodová, J. Pedagogická praxe : praktická příručka určená studentům prezenčního studia oboru učitelství pro 1. st. ZŠ. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000.
 • Pedagogická praxe : metodické pokyny. Plzeň : Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2000.
 • Podlahová, L. Pedagogická praxe : (průvodce pro současné studenty a budoucí učitele). Olomouc : Univerzita Palackého, 1998.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BLAZKOV/PEDF.CUNI.CZ (28.08.2012)
Zápočet

Odevzdání portfolia v elektronické i tištěné podobě ve stanoveném termínu a jeho prezentace na společném semináři na konci semestru.

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: BLAZKOV/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2016)

 

  • Příprava na praxi - výběr instituce, stanovování cílů a časového plánu.

 

  • příklady institucí - zejména základní školy (školní družiny), střední školy, volnočasová zařízení atd.

 

  • Konání praxe - rozsah praxe na vybrané instituci:  min. 20 hodin, zpracovávání portfolií.

 

  • Rozbor praxe - prezentování portfolií studentů v seminářích, rozbor pedagogické činnosti studentů, doporučení pro další pedagogickou praxi. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK