Teorie školy - ON2314101
Anglický název: Theory of Schooling
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: 3/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: ON23142101
Je záměnnost pro: ON23142101, ON23142104
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Cílem předmětu je utvářet a prohlubovat teoretickou bázi pro pochopení funkcí školy jako sociální instituce, pro porozumění kultuře školy jako prostředí pro cílené vzdělávání, osobností a sociální rozvoj a kultivaci žáků. Předmět ozřejmuje vliv sociokulturních faktorů, které determinují podobu školy, její vnitřní organizaci, klima a prostředí. Klade důraz na proměnu modelu školy v evropském kontextu se zřetelem ke specifikům české školy, včetně modelů alternativních a inovačních. Se zřetelem k sociální kulturní a pedagogické funkci školy prohlubuje klíčové koncepty, zejména škola jako komunita, škola jako učící se organizace, škola jako kulturní prostředí, autonomie školy, klima školy, inovující škola, škola ve vztahové síti, otevřená škola. Předmět poskytuje metodologická východiska pro výzkum školy, zejména analytické a konstruktivní činnosti ve školním prostředí, rozvíjí dovednosti aplikovat teoretické poznatky. Vyústí v rozvíjení dovedností spojených s vytvořením pasportu školy, projektu případové studie, návrhu programu spolupráce školy s rodiči či místní komunitou, návrh projektu tvorby řádu školy apod. Výstupem předmětu bude seminární práce, v níž budou tyto dovednosti ověřeny.