PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - ON2314008
Anglický název: Diploma Seminar
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.
Je neslučitelnost pro: ON23142323
Je záměnnost pro: ON23142323
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. (29.10.2019)
Kurz rozvíjí schopnosti studentů formulovat problém, stanovit cíle diplomové práce, zvolit adekvátní postupy a metody zpracování, zvážit charakter výstupů, přínos a event. možnosti využití výsledků. Studenti využívají teoretických a metodologických poznatků, učí se technice vědecké práce a využití dokumentace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. (29.10.2019)

Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili s postupy řešení vědeckého problému, argumentací a prezentací výsledků. Graduje se práce s informačními zdroji a uplatňuje se tvůrčí odborný potenciál studentů.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. (29.10.2019)
 • Holoušová, D. aj. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc : UP, 1999.
 • Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997.
 • Zbíral, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských prací. Praha : Linde, 2009.
 • Články v českých i zahraničních odborných pedagogických časopisech
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. (29.10.2019)

Zápočet

 

Seminární práce s následujícími údaji

 1. návrh názvu práce v českém a anglickém jazyce
 2. návrh abstraktu práce v českém a anglickém jazyce
 3. návrh řešení struktury diplomové práce (obsah práce)
 4. teze teoretické části nebo projekt empirické části
 5. seznam relevantní literatury a pramenů
Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. (29.10.2019)
 • Formulace problému, stanovování cíle diplomové práce.
 • Volba adekvátních postupů a metody zpracování diplomové práce.
 • Práce s informačními zdroji.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK