PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika pedagogiky - ON2314005
Anglický název: Didactics of Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: ON23142005
Je záměnnost pro: ON23142005, ONPP1414
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (04.01.2010)
Kurz navazuje na obsah předmětu Obecná didaktika a studenti prokáží dovednost funkčně využít získané vědomostí, při zpracování projektů výuky na různých úrovních obecnosti.
Sylabus -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (04.01.2010)

Obsah kurzu je zaměřen na :

? analýzu základních pedagogických dokumentů pro výuku pedagogiky na SŠ a VOŠ

? zpracování návrhu školního programu vzdělávání pro vybraný typ školy

? specifika výuky jednotlivých pedagogických disciplín

? výběr adekvátních metod a forem výuky

? zpracování projektu výuky s využitím vybraných metod a forem

? realizace nebo prezentace projektu výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK