PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Souborná zkouška z německého jazyka a literatury - ON2307035
Anglický název: Comprehensive Exam in German Language and Literature
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Soub [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Prerekvizity : ON2307006, ON2307010
Je záměnnost pro: ON2307038
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (14.07.2014)
Náplní Souborné zkoušky z německého jazyka a literatury (pro studenty končícího navazujícího magisterského studia) je vypracování eseje na jedno ze čtyř nabízených témat. Jedná se o témata z oblastí literatury německého jazyka, lingvistiky, lingvodidaktiky a didaktiky nelingvistických disciplín, jedno téma je obecného charakteru. Esej má obsahovat nejméně 500 slov. Při vyhodnocení eseje se zohledňuje gramatika, stylistika a obsah. Při hodnocení gramatických chyb se započítává celým bodem zásadní gramatická chyba v Nj, chyba v pravopisu, případně v interpunkci je hodnocená půlbodem. Zohledňují se opakované chyby. Při hodnocení se používá kvocient, např. když někdo napíše esej se 600 slovy, a v textu se zjistí 10 chyb, vypočítá se ze vztahu slov a chyb (600:10x10) kvocient 6,0. Známky se tak dostanou do kvocientového intervalu: 0 - 2,99 = 4 (neprospěl); 3,0 - 5,99 = 3 (dobře); 6,0 - 8,99 = 2 (velmi dobře); >9,0 = 1 (výborně). Esej by tedy byl v uvedeném případě hodnocen v oblasti gramatiky a ortografie známkou 2 (velmi dobře). Hodnocení obsahu se řídí zásadou, že se text drží osnovy, která je vypracována v úvodu eseje. Text se má vázat ke zvolenému tématu a má argumentativně vyjadřovat názor pisatelky/pisatele. Co se týče stylu, měl by esej ukázat, nakolik jsou studenti schopni se v odpovídajícím funkčním stylu za využití širokého rejstříku stylistických prostředků vyjadřovat v německém jazyce k danému tématu. Pokud student v některé z uvedených kategorií získá známku 4 (neprospěl), pak je esej jako celek hodnocen touto známkou. V jiném případě výslednou známku tvoří průměr známek z gramatiky, stylistiky a obsahu. Souborné zkoušky se student může zúčastnit nejvýše třikrát.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK