PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika literatury pro děti a mládež - ON2307033
Anglický název: Methodology of Literature for Children and Youth
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNG2G136B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (05.02.2018)
Cílem předmětu je přiblížit komparatistický pohled na cizojazyčnou literaturu pro děti a mládež z pohledu vyučování cizímu jazyku, přiblížit studentům význam literatury jako faktoru při rozvíjení osobnosti dítěte a to s důrazem na rozvíjení interkulturních a sociálních kompetencí. Rozvíjení jazykových kompetencí je sekundárním cílem literární komunikace jako jedné z forem pedagogické komunikace. Obsahovou náplň tvoří teoretická prezentace vybraných problémových okruhů (v přednáškách) a didaktizace textů (v seminářích), v závislosti na žánrech, které jsou chápány jako standardně vhodné pro didaktickou adaptaci (např. drobná lyrika, pohádka, pověst), dále na žánrech relativně moderních (např. comics, obrazová kniha) a naposledy na žánrech, které se ve VCJ objevují jako poměrně nové (např. román pro mládež a dospívající čtenáře) a které předpokládají práci s rozsáhlým epickým textem. Požadavky k zápočtu: aktivní účast na semináři, průběžné vypracovávání úkolů z didaktizace tetxů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (05.02.2018)

O´SULLIVAN, E. Kinderliterarische Komparatistik. Heidelberg : Universitätsverlag C. Winter, 2000. ISBN 3-8253-1039-6.
O´SULLIVAN, E.; ROESLER, D. Kinder- und jugendliteratur. Themenheft der Zeitschrift Fremdsprache Deutsch. Jahrgang 2000, Heft 27. ISSN 0937-3160, ISBN 3-12-675554-2.
O´SULLIVAN, E.; ROESLER, D. Fremdsprachenlernen und Kinder- und Jugendliteratur. Eine kritische Bestandaufnahme. Zeitschrift für Fremdsprachenforschung, 2002, Nr. 13, s. 63-111. ISSN 0939-7299.
KRUMM, H.J.; PORTMANN-TSELIKAS, P.R. (Hrsg.) Theorie und Praxis : Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache in Österreich. Bd. 6/2002. Schwerpunkt: Literatur im DaF. Insbruck; Wien; München; Bozen : Studienverlag, 2003. ISBN 3-7065-1805-8.
SWANTJE, E. Lesetheorie und fremdsprachliche Lesepraxis aus der Perspektive des Deutschen als Fremdsprache. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1998. ISBN 3-8233-5296-2.
BOGDAL, K.H.; KORTE, H. (Hrsg.) Grundzüge der Literaturdidaktik. München : Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, 2002. ISBN 3-19-001430-2.
WERR, U. Literatur zum Anfassen : Vorschläge zu einem produktiven Umhang mit Literatur. München : Hueber, 1987. ISBN 3-19-001430-2.
BREDELLA, L.; CHRIST, H.; LEGUTKE, M.K. Fremdverstehen zwischen Theorie und Praxis. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2000. ISBN 3-8233-5310-1.
SWANTJE, E. Lesen als Verstehen. Zum Verstehen der fremdsprachlichen Texte und zu ihrer Didaktik. Berlin; München; Wien; New York : Langenscheidt, 1992. ISBN 3-468-49678-8.
WESTHOFF, G. Fertigkeit Lesen. Berlin; München; Wien; New York : Langenscheidt, 1997. ISBN 3-468-49663.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (25.02.2018)

2. 3. 2018 Vorlesung: Kinder- und Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht: Definitionen, Genologie und Textadressierung; Kommunikationsmodelle. Seminar: Das Organisatorische.

9. 3. 2018 Arbeit mit dem Bilderbuch und Kinderlyrik - Theorie und Praxis; Schwerpunkte: Rhythmus, und Ton, das kreative Schreiben (H. Hofmann: Struwwelpeter)

16. 3. 2018 Didaktische Adaptation literarischer Texte - 1

23. 3. 2018 Märchen im Fremdsprachenunterricht - Schwerpunkt: ein Märchen, aber unterschiedliche methodische Verfahren (Brüder Grimm: Rotkäppchen)

30. 3. 2018 Abenteuerroman - (K. Boie: Alhambra - Geschichte und/versus literarische Fiktion)) 

6. 4. 2018 Abenteuerroman II (A. Steinhöfel: Rico-Romane - Arbeit mit dem Film)

13. 4. 2018 Problemorientiertes Jugendbuch - (G. Pausewang: Wolke - Methoden humanistischer Pädagogik, Phantasiereisen)

20. 4. 2018 Didaktische Adaptation literarischer Texte - 2

27. 4. 2018 Problemorientierte Jugendbuch und Romane für junge Erwachsene mit dem Thema des 2. Weltkrieg (M. Pressler: Malka Mai - Literaturführer-Methode)

4. 5. 2018  Movie-Roman: W. Herrndorf: Tschick

11. 5. 2018 Präsentation der eigenen Vorschläge zur didaktischen Adaptation eines kinder- oder jugendliterarischen Textes nach beliebiger Auswahl (Gruppenarbeit), Zusammenfassung des Kurses

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (05.02.2018)

Aktivní účast na semináři (75%), průběžné vypracovávání zadaných úkolů (didaktizace textu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK