PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problémy lingvodidaktiky II - ON2307032
Anglický název: Current Problems in Methodology II
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Dagmar Švermová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Dagmar Švermová (03.02.2018)
Cílem předmětu "Aktuální problémy lingvodidaktiky II" je v návaznosti na předcházející kurz "Aktuální problémy lingvodidaktiky I" věnovat pozornost praktickému nácviku řešení výukových situací s ohledem na aktuální požadavky výchovně vzdělávacího procesu zaměřeného na žáka, jako subjektu tohoto procesu. Teoretické poznatky např. z oblasti autonomního učení, problémové výuky a projektového vyučování budou propojeny s praktickými ukázkami, popř. konkrétní příprava projektu (Exkurze do Drážďan). Příprava na vyučovací hodinu s využitím výše uvedených metodických postupů. Příprava projektu zaměřeného na reálie dle návrhu posluchačů (hospitace na školách v Sasku v návaznosti na přednášky z LS - DaF DaZ). Evaluace předmětu.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Dagmar Švermová (03.02.2018)

1. Hendrich, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.

2. Brinitzer, M. a kol. DaF unterrichten. Stuttgart: Klett, 2016. ISBN 978-3-12-675308-1
3. Weigmann, J. Unterrichtsmodelle für DaF. München : Hueber, 1999. ISBN 3-19-001493-0.
4. Rampillon, U. Lernen leichter machen. München : Hueber, 1999. ISBN 3-19-001574
    Časopisy Cizí jazyky (rubrika recenze, didaktika/ metodika), Učitelské noviny.
    Pedagogické dokumenty pro příslušné typy a stupně škol.
    Učebnice pro základní školy, základní školy s rozšířenou výukou německého jazyka, gymnázia a různé typy středních škol (dle aktuální nabídky vydavatelství)
    Materiál CERMATu Nová maturita, Evropské jazykové portfolio
5. WICKE, R.E. Aktive Schüler lernen besser : Ein Handbuch aus der Praxis für die Praxis. 1. Aufl. München : Verlag Klett Edition Deutsch, 1993. ISBN 3-12-675375-2.
6. WICKE, R.E. Handeln und Sprechen im Deutschunterricht. Ismaning : Verlag für Deutsch, 1995. ISBN 3-88532-693-0.
7. Hornig, U.; Habermann, B. Spaß mit der neuen Rechtschreibung. DaF, 1999.
    Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Counil of Europe. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Dagmar Švermová (03.02.2018)

- příprava projektu

- získání zahraničních zkušeností s výukou DaZ

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Dagmar Švermová (03.02.2018)

- 80% účast na seminářích

- evaluace hospitační exkurze do Saska

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK