PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problémy lingvodidaktiky I - ON2307031
Anglický název: Current Problems in Methodology I
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Dagmar Švermová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SVERMO/PEDF.CUNI.CZ (24.02.2016)
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními koncepčními materiály týkajících se výuky cizích jazyků včetně Evropského portfólia a Společného evropského refernčního rámce pro jazyky. Analýza výukových materiálů pro základní školu a gymnázia/střední odborné školy. Předat informace o aktuálních změnách v oblasti výstupů studia v cizích jazycích/v německém jazyce: základní škola-evaluace v klíčových etapách výuky; gymnázia/střední odborné školy-maturitní zkouška z německého jazyka (státní/školní část). Zaujímat hodnotící kritéria k současným problémům českého školství (výuka žáků cizinců, jejich integrace do základního proudu vzdělávání). Koncepční materiály (říjen) Evaluační nástroje uplatňované v rámci výstupů z určitých etap vzdělávacího procesu (listopad) Uplatnění specifických metod ve výuce v jazykově heterogenních skupinách (prosinec-leden)
Literatura
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.05.2009)

1. HenDrich, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.

2. Beneš, E. Metodika vyučování CJ. Praha : SPN, 1969.

3. Choděra,R.; Ries, L. Výuka cizích jazyků na prahu nového století I. a II. Ostrava : 1999/2000. ISBN 80-7042-157.

4. Weigmann, J. Unterrichtsmodelle für DaF. München : Hueber, 1999. ISBN 3-19-001493-0.

5. Rampillon, U. Lernen leichter machen. München : Hueber, 1999. ISBN 3-19-001574-0.

6. Časopisy Cizí jazyky (rubrika recenze, didaktika/ metodika), Auskunftsgeber, Učitelské noviny.

7. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha : MŠMT, 2004 [cit. 15. října 2004]. Dostupné na WWW.

8. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání [online]. Praha : VÚP v Praze, 2007 [cit. 10. srpna 2007]. Dostupné na WWW:< http://www.vuppraha.cz/soubory/RVPG-2007-07_final.pdf>.

9. Pedagogické dokumenty pro příslušné typy a stupně škol.

10. Učebnice pro základní školy, základní školy s rozšířenou výukou německého jazyka, gymnázia a různé typy středních škol (dle aktuální nabídky vydavatelství)

11. Materiál CERMATu Nová maturita, Evropské jazykové portfolio

12. Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Counil of Europe. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

Sylabus
Poslední úprava: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.11.2015)
  • Hodnocení a klasifikace žáků ve výuce NJ. Evropské jazykovéportfolio. Společný evropský referenční rámec pro jazyky
  • Význam testů ve výuce NJ, tvorba standardizovaných testů a jejich uplatnění ve výuce
  • Požadavky na písemnou státní maturitu z NJ
  • Jazykové zkoušky v rámci ALTE a CERMAT
  • Nová média ve výuce NJ

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK