PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Německá literatura z českých zemí - ON2307029
Anglický název: German Literature in Bohemia and Moravia
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Monika Mikešová (27.02.2017)
Cílem předmětu je získat dobrou orientaci ve specifické oblasti německy psané literatury, která je součástí kulturních dějin naší země. Pochopit německo-rakousko-české kulturní a literární vztahy jako součást společné historie střední Evropy. Obsahové zaměření přednášky: Pražská německá literatura a německy psaná literatura v českých zemích, jejich zvláštní rysy a tradice, vzájemné ovlivňování české a německé kultury. Situace na počátku 19. století. Časopis Ost und West, Ebert, Hartmann, Meissner aj. Ch. Sealsfield. Rok 1848 a změny v česko-německých vztazích. Situace v druhé polovině 19. století. Představitelé něm. lit. z Prahy na přelomu 19. a 20. století. Novoromantismus a mýtus Prahy (P. Leppin, G. Meyrink, R. M. Rilke). První světová válka. Vznik ČSR. M. Brod a "pražský kruh". Představitelé: F. Kafka, L. Winder, O. Baum, F. Werfel, E. E. Kisch, J. Urzidil a další. Poslední představitelka německé literatury z Prahy: Lenka Reinerová. Obsahové zaměření semináře: Analýza a interpretace vybraných děl německy píšících spisovatelů z Čech a Moravy (např. P. Leppin, F. Kafka, F. Werfel, E. E. Kisch, J. Urzidil, L. Reinerová aj.)
Literatura
Poslední úprava: Monika Mikešová (27.02.2017)

1. Krolop, K. Studien zur Prager deutschen Literatur. Berlin : Praesens Verlag, 2005. ISBN 3706903075.

2. Weltfreunde. Konferenz über die Prager deutsche Literatur. Praha : Academia, 1967.

3. Mikulášek, A; Glosiková,V.; Schulz, A.B. Literatura s hvězdou Davidovou. Praha : Votobia, 1998. ISBN 80-7220-01904.

4. Mühlberger, J. Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen 1900-1930. München, Wien : Georg Müller Verlag, 1981. ISBN 3-7844-1879-1.

5. Kraus, A. Německá literatura na půdě ČSR. In Československá vlastivěda, díl VII, Praha 1933, s. 297-377.

6. Kneidl, P. Pražská léta německých a rakouských spisovatelů. Praha : Pražská edice, 1997. ISBN 80-901509-3-4.

7. Kosatík, P. Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy. Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2001. ISBN 80-85844-79-6.

8. Binder, H. Literaturreisen Prag. Stuttgart; Dresden : Klett Verlag für Wissen und Bildung, 1992. ISBN 3-12-895210-8.

9. Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských. Praha : Odeon, 1987.

10. Eisner, P. Milenky (Německý básník a česká žena). Praha : Concordia, 1992. ISBN 80-900124-8-5.

11. Sudhoff, D., Schardt, M.(Hg.) Prager deutsche Erzählungen. Stuttgart : Reklam, 1992. ISBN 3-15-008771-6.

12. Haasis, H. G. (Hg.) Die unheimliche Stadt. Ein Prag-Lesebuch. München, Zürich : Piper, 1992. ISBN 9783492 113779.

13. Brod, M. Der Prager Kreis. Stuttgart : W. Kohlhammer GmBH, 1966.

14. Brod, M. Pražský kruh. Praha : Akropolis, 1993. ISBN 80-85770-03-2.

15. Kroll, F.L. (Hg.). Böhmen. Vielfalt und Einheit einer literarischen Provinz. Berlin : Duncker und Humblot, 2000. ISBN 3-428-10127-8.

16. Schiffkorn, A. Böhmen ist überall. Internationales Johanes-Urzidil-Symposion Prag. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1999. ISBN 3-901246-17-7.

17. Jungk, Peter Stephen. Franz Werfel. Eine Lebensgeschichte. Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1992. ISBN 3-596-10181-6.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Monika Mikešová (27.02.2017)

Požadavky:

- aktivní účast v semináři ( účast minimálně 80% ), interpretace vybraných lit. textů

Sylabus
Poslední úprava: Monika Mikešová (27.02.2017)

Úvod do problematiky; terminologie; kontext;  něm. lit. z čes. zemí, Pražská něm. lit. – 27.2.; 6.3.;

E. E. Kisch: Den Golem wiederzuerwecken. Interpretace. Kisch v kontextu německojazyčné lit. ; literární reportáž – 13.3.; 20.3.

Franz Werfel: Die blaßblaue Frauenschrift. Interpretace. Werfel v kontextu německojazyčné lit. – 27.3.;

Lenka Reinerová (biografie a tvorba) – Der Ausflug zum Schwanensee (interpretace) – 3.4.

F. Kafka: Erzählungen. Kafka v kontextu německojazyčné lit., Kafka a Praha  – 10.4.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK