PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Německy psané drama 20. století - ON2307027
Anglický název: German Drama Written in the 20th Century
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.05.2009)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými díly německy psaného dramatu ve 20. století: od dramatických směrů přelomu 19. a 20. století, odvracejících se kriticky od naturalistického dramatu, přes expresionistické drama, kabaret, epické divadlo, politické drama 20. a 30. let, drama v exilu, až po výrazné dramatiky 2. poloviny 20. století. Důraz se klade na společenské a historické souvislosti a estetické proměny žánru. Obsah předmětu: Expresionistické drama (Sternheim, Kaiser, Hasenclever, Barlach, Toller). Berlínská scéna 20. let: Leopold Jessner, Max Reinhardt, Erwin Piscator; kabaret. Politické divadlo a Bertolt Brecht; drama v exilu. Poválečné formy: rozhlasové hry (Becker, Handke, Jandl); dokumentární divadlo (Rolf Hochhuth, Peter Weiß). Drama 50. - 70. let: Frisch, Dürrenmatt. Drama 70. - 90 let: Thomas Bernhard, Werner Schwab, Elfriede Jelinek, Turrini, Botho Strauß, Heiner Müller.
Literatura
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (15.05.2009)

1. Žmegač, V. (Hrsg.) Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Weinheim : Athenäum, 1997. ISBN 3-89547-108-9.

2. Leiß, I.; Stadler, H. Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 8 : Wege in die Moderne 1890-1918. München : dtv, 2004. ISBN 3423033487.

3. Bahr, E. (Hrsg.) Geschichte der deutschen Literatur 3 : Vom Realismus bis zur Gegenwartsliteratur. Tübingen, Basel : Francke, 1998. ISBN 3-825-21463-3.

4. Gelfert, H.D. Wie interpretiert man ein Drama. Stuttgart : Reclam, 2002. ISBN 3-15-015026-4.

5. Asmuth, B. Einführung in die Dramenanalyse. Stuttgart, Weimar : Metzler, 1997. ISBN 3-476-15188-3.

6. Fischer-Lichte, E. (Hg.) Das Drama und seine Inszenierung : Vorträge des Internationalen Literatur- und Theatersemiotischen Kolloquiums. Frankfurt am Main : 1983. Tübingen : Niemeyer, 1985. ISBN 3-484-34016-9.

7. Pikulik, L. (Hg.) Deutsche Gegenwartsdramatik, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1987. ISBN 3525335253.

8. LEISS, I.; STADLER, H. Deutsche Literaturgeschichte. Weimarer Republik 1918-1935. München : dtv, 2003. ISBN 3-423-03349-5.

9. RIEGEL, P.; RINSUM, W. Deutsche Literaturgeschichte. Drittes Reich und Exil. Bd. 10. 2. Aufl. München : dtv, 2004. ISBN 3-423-03350-9.

10. FORSTER, H.; RIEGEL, P. Deutsche Literaturgeschichte. Nachkriegszeit.Bd. 11. 3. Aufl. München : dtv, 2002. ISBN 3-423-03351-7.

11. FORSTER, H.; RIEGEL, P. Deutsche Literaturgeschichte. Gegenwart 1968-1990. Bd. 12. 2. Aufl. München : dtv, 1999. ISBN 3-423-03352-5.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK